Show simple item record

Analysis of DNA isolated from probiotic products using magnetic microparticles

dc.contributor.advisorŠpanová, Alenacs
dc.contributor.authorOliva, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:46:30Z
dc.date.available2018-10-22T01:46:30Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationOLIVA, J. Analýza DNA izolované z probiotických výrobků s využitím magnetických mikročástic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other77247cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38268
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na izolaci a průkaz probiotických bakterií ve třech různých probiotických výrobcích pomocí metody polymerázové řetězové reakce (PCR). DNA v kvalitě vhodné pro PCR byla izolována z hrubých lyzátů buněk pomocí tří druhů magnetických částic a pomocí fenolové extrakce. Identifikace rodů a druhů probiotických bakterií byla ověřena pomocí rodově a druhově specifických PCR. Získané výsledky byly v souladu s údaji prezentovanými výrobci.cs
dc.description.abstractThis thesis is interested in isolation and identification of probiotic bacteria in three different probiotic products using polymerase chain reaction (PCR). DNA in quality suitable for PCR was isolated from crude lysates using three different types of magnetic microparticles and phenol extraction. Identification genera and species of probiotic bacteria was proven using genus and species specific PCRs. Results were in accordance with data presented by manufacturers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprobiotické výrobkycs
dc.subjectizolace DNAcs
dc.subjectmagnetické mikročásticecs
dc.subjectpolymerázová řetězová reakce (PCR)cs
dc.subjectrod Lactobacilluscs
dc.subjectrod Bifidobacteriumcs
dc.subjectprobiotic productsen
dc.subjectDNA isolationen
dc.subjectmagnetic microparticlesen
dc.subjectpolymerase chain reaction (PCR)en
dc.subjectgenera Lactobacillusen
dc.subjectgenera Bifidobacteriumen
dc.titleAnalýza DNA izolované z probiotických výrobků s využitím magnetických mikročásticcs
dc.title.alternativeAnalysis of DNA isolated from probiotic products using magnetic microparticlesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-02cs
dcterms.modified2015-06-05-08:46:40cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid77247en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:38:46en
sync.item.modts2020.03.31 17:34:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeRittich, Bohuslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: doc. Omelková: Kolik bylo vzorků (přípravků) ? V jaké formě ? prof. Márová: Lze potvrdit životaschopnost sledovaných bakterií ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record