Poslední příspěvky

 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Šimoník, Luděk
  Nový obytný komplex v Brně- Komíně
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Dvořáková, Tereza
  Projekt sousedství je založen na sdílení společného prostoru komunitou žijící v rodinných domech. Domy jsou jednoduché, montované z prefabrikovaných dílců. Prostředí je živé a intimní.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Figlovská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytného souboru na ul. Pastviny v Brně - Komíně. Terén na většině parcely pomalu stoupá, ve východní části je stoupání prudké. Tato část je využita jako zahrádky. Rovnější část je určena ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Hašlová, Silvie
  Cílem mého návrhu bylo vytvořit obytný soubor s lidským měřítkem, který bude podporovat sousedské vazby a vznik komunity. Jako pomůcku pro organizování prostoru jsem si zvolila rastr, do kterého umisťuji jednotlivé prvky ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Selnarová, Elisabeth
  S využitím svažitosti terénu byly s ohledem na okolní zástavbu navrženy dva typy bytových domů -Komín a Komínek, které jsou v pravidelné struktuře rozmístěné na zadaném území. Při návrhu bylo dbáno na udržitelný rozvoj z ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sysel, Tomáš
  Řešené území se nachází v městské části Brno - Komín, jeho urbanistická situace reaguje na charakter lokality a charakter terénu. Cílem bylo navrhnout obytný soubor s důrazem na rodinné bydlení. Základním prvkem jsou řadové ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Petruš, Erik
  Urbanistická koncepce řešené dané lokality respektuje tvar pozemku a v neposlední řadě byl také ovlivněn svažitostí terénu. Navrhovaný soubor tvoří ucelený kompaktní blok. Snahou bylo docílení v oblasti získat městský ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Leharová, Alexandra
  Hlavním cílem práce bylo najít ideální řešení pro danou lokalitu v Brně- Komíně na ulici Pastviny a navrhnout zde obytný soubor. Okolí zadané parcely nám nabízí celkem slušnou funkční vybavenost a dobrou dostupnost. Samotná ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Provázková, Petra
  Řešené území se nachází v městské části Brno Komín. Tato část má charakter spíše menšího města s jasně patrnými pozůstatky původní vesnické zástavby. Při návrhu obytného souboru tvořeného třípodlažním bytovým domem, a ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Bělica, Ondřej
  Nová obytná struktura mezonetovým dvojdomů tvoří téměř sochařskou kompozici rozdělených hmot až k desetipatrovému akcentu na kopci a je orientován k centru Komína. Domy tvoří monolitická železobetonová krusta, která v sobě ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Saida, Ondřej
  Parcela se rozkládá na území brněnské části Komín severně od řeky Svratky. Lokalita je velmi dobře dostupná do centra Brna, a zároveň se nachází na jeho okraji. Napojení na přírodu a hlavní cyklostezku je také bezesporu ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Ševčíková, Veronika
  Obytný soubor na úpatí Palackého vrchu v Brně-Komíně. Lokalita na pomezí lesa a sídliště je v dnešní době zahrádkářskou kolonií. Ta je inspirací konceptu zástavby, jehož cílem je zachování charakteru zahrad jako přidané ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Krátka, Barbora
  Obytný súbor , ktorý je navrhnutý s úmyslom vytvorenia poloverejného a verejného priestranstva. Jednotlivé bytové domy sú spojene spoločnou plochou , ktorá tvorí verejné priestranstvo , ale zároveň majú bytové domy aj ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Rolinc, Jan
  Koncept vychází z možnosti dopravní obsluhy území, kdy je snahou co nejméně zatahovat automobily do centra místa. Díky izolaci aut vně souboru, dostává poloveřejný prostor přidanou hodnotu, kterou je obytná zahrada. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Obrová, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je návrh obytného souboru v městské části Brno-Komín v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova. Řešené území se nachází v místě s dobrou dostupností na MHD, blízko ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Procházková, Gabriela
  Řešení obytného komplexu v kontextu s přírodou a trvalým bydlením v části Brno Komín.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Melichárková, Karolina
  Řešené území se nachází v klidné městské části Brno - Komín. Původní zástavba se skládá převážně z rodinných domů, doplněná nevysokými bytovými domy. Území je na okraji Brna s dobrým napojením jak do přírody v okolí, tak ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Horňasová, Tereza
  Návrh obytného souboru využívá mírně stoupající terén. V části území, kde terén stoupá téměř strmě, není navržena stavba žádná, protože by byl problém s její dopravní obsluhou. Urbanistické řešení je poněkud jednoduché. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Dušková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce bylo navržení obytného souboru v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova v městské části Brno - Komín. Vzhledem k nerovnosti parcely jsem návrh rozdělila do tří částí. Ve ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Novotný, Ondřej
  Obytný soubor se nachází v městské části Brno-Komín v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova. Okolní zástavba se vyznačuje vysokou různorodostí, kde se mísí původní vesnická stavení s panelovým ...

Zobrazit další