Recent Submissions

 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Stejskal, Ivo
  V konceptu jsem se inspiroval Komínskou návsí. Jedná se o kvalitní strukturu (nejen v rámci Komína), která přežila více než 700 let a i když byla původně zemědělská, nemá žádný problém se adaptovat na dnešní potřeby. Snažil ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Marková, Kamila
  Na parcele je navržen soubor rodinných domů. Řešené území se nachází na ulici Pastviny v městské části Brno – Komín. Ze západu a z jihu je prostor uzavřen skupinou řadových domů, v severní části je umístěno několik samostatně ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Fabian, Martin
  KONVERZIA GREENFIELDU V MESTODEDINE NA OBYTNÝ SÚBOR V SADE - STRETNUTIE MODERNISTICKEJ PANELOVEJ VÝSTAVBY S VIDIECKOU MIERKOU A DOMOM V ROVINE RAJSKEJ ZÁHRADY Bakalárska práca odpovedá na zadanie - využiť územie pomaly ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Šónová, Marcela
  Objekt byl navržen v souladu se všemi potřebami a limity území, na které reaguje. Jeho funkční náplň, tvar i orientace plně respektují okolní podmínky území. Tvar objektu reaguje na proměnlivý terén a orientaci ke světovým ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sluková, Marianna
  Návrh obytného souboru na pozemku v ulici Pastviny v Komíně. Soubor se skládá z rodinných domů a dvou bytových domů.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Lachman, Pavel
  OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ - KOMÍNĚ URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Řešené území se nachází na styku struktur zastavění původního, tradičního ve formě kompaktní vesnické zástavby návsi a novodobých stop v katastru městské ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Figlovská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytného souboru na ul. Pastviny v Brně - Komíně. Terén na většině parcely pomalu stoupá, ve východní části je stoupání prudké. Tato část je využita jako zahrádky. Rovnější část je určena ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Peklanský, Matúš
  Ako už samotný názov projektu kto chce málo, má moc napovedá, že sa jedná o návrh ktorý preferuje minimum so získaním maxima. Konkrétne sa jedná o bývanie pre mladých ľudí ktorí majú záujem žiť vo vlastnom, no preferujú ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Miková, Karolína
  Návrh obytného souboru v Brně - Komíně reagující na svažitost terénu. Objekty se snaží citlivě doplnit stávající zástavbu a vytvořit příjemné místo pro život.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Šimoník, Luděk
  Nový obytný komplex v Brně- Komíně
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Ertl, Jakub
  Urbanistické rišenie Riešená parcela sa nachádza na ulici Pastviny v mestskej časti Brno Komín. Pozemok sa nachádza na samom okraji tejto mestskej časti a priamo naväzuje na okolitý les, ktorý je na jeho východnej strane. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Saida, Ondřej
  Parcela se rozkládá na území brněnské části Komín severně od řeky Svratky. Lokalita je velmi dobře dostupná do centra Brna, a zároveň se nachází na jeho okraji. Napojení na přírodu a hlavní cyklostezku je také bezesporu ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Rolinc, Jan
  Koncept vychází z možnosti dopravní obsluhy území, kdy je snahou co nejméně zatahovat automobily do centra místa. Díky izolaci aut vně souboru, dostává poloveřejný prostor přidanou hodnotu, kterou je obytná zahrada. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Budík, Štěpán
  Zadáním návrhu bylo vytvoření obytného souboru staveb na území městské části Brno - Komín, mezi ulicemi Pastviny, Houškova a ulicí Uhlířova, v lokalitě stávajících zahrádek na ploše o rozloze cca 20482,5 m2. Návrh vychází ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kudelová, Barbora
  Lokalita se nachází v Brně, městské části Komín. Tato městská část leží na severozápadě Brna v blízkosti řeky Svratky. Má dobrou občanskou vybavenost, občanům nabízí vyžití všeho druhu a dopravně je na město napojena ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Daniel, Jáchym
  Koncept vytvořený na základě polemiky o současné výstavbě v rámci měst, potažmo příměstských čtvrtí, jakou je konkrétně samotný Komín. Drtivá většina stavebních obdobných projektů je navázána na komplexní systém developerských ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Teplá, Tereza
  Obytný soubor pod Palackého vrchem byl navržen s ohledem na lokaci parcely a kontext okolní zástavby a celkového rázu místa. Parcela je ze své většiny zastavěna řadovými domy ve dvou dispozičních variantách, které mají ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Mihalco, Jan
  Cílem práce je návrh obytného souboru v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova v Brně-Komíně. Samotná urbánní struktura má pomyslně připomínat hadí tělo vlnící se směrem od města do krajiny. Zástavba ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Novotný, Ondřej
  Obytný soubor se nachází v městské části Brno-Komín v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova. Okolní zástavba se vyznačuje vysokou různorodostí, kde se mísí původní vesnická stavení s panelovým ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Horňasová, Tereza
  Návrh obytného souboru využívá mírně stoupající terén. V části území, kde terén stoupá téměř strmě, není navržena stavba žádná, protože by byl problém s její dopravní obsluhou. Urbanistické řešení je poněkud jednoduché. ...

View more