Now showing items 1-20 of 59

 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kříž, Marek
  Jedná se o projekt obytného souboru řadových domů, atriových domů, terasových domů, samostatně stojících rodinných domů a jedné kavárny v Brně, městské části Komín. V bezprostředním okolí se nachází novostavby řadových ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Buryová, Tereza
  Cílem bylo potřeba navrhovat takové bydlení, které by nebránilo vzniku přirozených sousedských vztahů a odstranilo anonymitu. Přitom respektovalo okolní zástavbu a nenásilně navázalo na její strukturu. Vytvořit tak rozmanitý ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Mrázková, Iva
  Urbanistická koncepce je založená na hierarchizaci prostor od veřejných, přes poloveřejné k soukromým. Celý soubor je rozdělen do několika bloků, které utvářejí “venkovní místnosti”, tedy zajišťují určitou míru soukromí ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Langer, Jan
  Projekt se zabývá návrhem obytného souboru v městské části Brno-Komín. Návrhem vytvářím zcela nový prvek ve stávající různorodé zástavbě Komína. Mým cílem bylo vytvořit svébytný kompaktní celek, přiměřeného měřítka, který ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Dorňáková, Monika
  Obytný soubor na úpatí Palackého vrchu v Brně-Komíně. Lokalita se nachází na pomezí lesa a sídliště. V dnešní době zahrádkářskou kolonií. V návrhu je pozemek zastavěný bytovým domem, řadovými rodinnými domy a terasovým ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Půžová, Lenka
  BYDLENÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH ZEMĚ. PŘÍRODA VŠUDE KOLEM NÁS JAKO ZÁSADNÍ ČINITEL PRO POHODU LIDSKÉHO DUCHA. AUTOMOBILY SITUUJEME POD ZEM MIMO POCHOZÍ PROSTORY A PLOCHU NAD NIMI VYUŽIJEME JAKO ZAHRADY. BYDLENÍ V DUCHU DVOU ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Jánsky, Matúš
  Úkolem práce bylo navrhnout řešení obytného souboru na parcele v ulici Pastviny v Brně Komíně. Obytný soubor pro rodiny s dětmi je navržen jako tří až čtyřpodlažní hmota s jádrem ve formě otevřeného bloku. Celkově je ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Gabriel, Michael
  Tři masy sjíždí úžlabím do komína v očekávání zteče. Tři betonové domy s ocelovým pláštěm, v úžlabí v Komíně, na úpatí Palackého vrchu.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Melichárková, Karolina
  Řešené území se nachází v klidné městské části Brno - Komín. Původní zástavba se skládá převážně z rodinných domů, doplněná nevysokými bytovými domy. Území je na okraji Brna s dobrým napojením jak do přírody v okolí, tak ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Vu, Petra
  Návrh respektuje svažitý charakter pozemku stupňovitým posazením jednotlivých skupin bodových bytových domů. Ty jsou vždy propojeny v podzemním podlaží garážemi a mezi nimi vzniká poloveřejný prostor. Je brána v úvahu ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Provázková, Petra
  Řešené území se nachází v městské části Brno Komín. Tato část má charakter spíše menšího města s jasně patrnými pozůstatky původní vesnické zástavby. Při návrhu obytného souboru tvořeného třípodlažním bytovým domem, a ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sysel, Tomáš
  Řešené území se nachází v městské části Brno - Komín, jeho urbanistická situace reaguje na charakter lokality a charakter terénu. Cílem bylo navrhnout obytný soubor s důrazem na rodinné bydlení. Základním prvkem jsou řadové ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Tymoshenko, Anna
  Stavba celého obytného souboru obsahuje celkém 5 bytových domů. Pozemek má východo-západní orientaci s dostatečně vyrazným sváhem. Domy jsou umistěné tak, aby využily charakter terenu. Projekt byl koncipován tak, aby umožnil ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Gutmanová, Daniela
  Urbanistická a architektonická studie obytného souboru v Brně – Komíně. Řešená parcela se nachází v městské části Brno – Komín u Palackého vrchu, což bylo pro návrh určující. Návrhem jsou řadové domy obklopené zelení a ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Leharová, Alexandra
  Hlavním cílem práce bylo najít ideální řešení pro danou lokalitu v Brně- Komíně na ulici Pastviny a navrhnout zde obytný soubor. Okolí zadané parcely nám nabízí celkem slušnou funkční vybavenost a dobrou dostupnost. Samotná ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Lichtnerová, Eliška
  Územie, pojednávané je situované na okraji mesta Brna, Brno –Komín. V súčasnom čase má status mestskej časti, ktorá sa nachádza severozápadne od mesta Brna. Napriek svojej blízkej polohe k centru mesta si ráz pôvodného ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Stoklásek, Rostislav
  Obytný soubor na úpatí Palacného vrchu v Brně-Komíně. Lokalita na pomezí lesa a sídliště je v dnešní době zahrádkářskou kolonií, v návrhu je pozemek zastavěný v rastru kvádrovými rodinnými domy, které doplňují mozaiku ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Malík, Lukáš
  Řešené území se nachází v klidné čtvrti Komín v Brně. Objekty doplňují stávající zástavbu o nové funkce. Výškově reaguje na rozmanitý terén. Provozně se jedná o rodinné domy s introvertní i extrovertní architekturou.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Richter, Pavel
  Řešení obytného komplexu v kontextu s přírodou a trvalým bydlením v části Brno Komín.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Staroňová, Lenka
  Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Parcela se nachází ve svahu na území bývalých zahradních kolonií. Ideou tohoto návrhu je znovu obnovit atmosféru místa a využít přitom její více než lukrativní polohu na ...