Now showing items 1-20 of 91

 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Plášková, Karolína
  Komín je charakteristický svým téměř vesnickým charakterem, blízkostí přírody, a přitom dobré dopravní dostupnosti do centra města. Je to území doceňované především rodinami s dětmi. V západní a střední části řešeného území ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Budík, Štěpán
  Zadáním návrhu bylo vytvoření obytného souboru staveb na území městské části Brno - Komín, mezi ulicemi Pastviny, Houškova a ulicí Uhlířova, v lokalitě stávajících zahrádek na ploše o rozloze cca 20482,5 m2. Návrh vychází ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kudelová, Barbora
  Lokalita se nachází v Brně, městské části Komín. Tato městská část leží na severozápadě Brna v blízkosti řeky Svratky. Má dobrou občanskou vybavenost, občanům nabízí vyžití všeho druhu a dopravně je na město napojena ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Staroňová, Lenka
  Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Parcela se nachází ve svahu na území bývalých zahradních kolonií. Ideou tohoto návrhu je znovu obnovit atmosféru místa a využít přitom její více než lukrativní polohu na ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Bulej, Marek
  Predmetom zadania je návrh obytného súboru na ul. Pastviny v Brně-Komíně. Zvolené riešenie predstavuje syntézu súčasných požiadaviek na hustotu osídlenia, hygienické, ekonomické a estetické kvality stavieb pre bývanie. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Šimoník, Luděk
  Nový obytný komplex v Brně- Komíně
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Zedka, Zdeněk
  Můj návrh si klade za cíl vytvořit obytný soubor o nízké podlažnosti v lidském měřítku.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Balaščáková, Petra
  Pozícia celej mestskej časti obklopenej zalesnenými vrcholmi sa stáva podstatou projektu. Primárne je ponúknuť jej obyvateľom čo najväčší komfort, navodiť im pocit maximálneho prepojenia s prírodou a zároveň čo najefektívnejšie ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Fabian, Martin
  KONVERZIA GREENFIELDU V MESTODEDINE NA OBYTNÝ SÚBOR V SADE - STRETNUTIE MODERNISTICKEJ PANELOVEJ VÝSTAVBY S VIDIECKOU MIERKOU A DOMOM V ROVINE RAJSKEJ ZÁHRADY Bakalárska práca odpovedá na zadanie - využiť územie pomaly ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Švancarová, Michaela
  Navrhovaný obytný soubor se nachází v městské části Brno Komín. Vzhledem k typu okolní zástavby je koncept tvořen převážně rodinnými domy a třemi menšími bytovými domy. Pozemek leží na okraji lesaje ideálním místem pro ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Selnarová, Elisabeth
  S využitím svažitosti terénu byly s ohledem na okolní zástavbu navrženy dva typy bytových domů -Komín a Komínek, které jsou v pravidelné struktuře rozmístěné na zadaném území. Při návrhu bylo dbáno na udržitelný rozvoj z ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kříž, Marek
  Jedná se o projekt obytného souboru řadových domů, atriových domů, terasových domů, samostatně stojících rodinných domů a jedné kavárny v Brně, městské části Komín. V bezprostředním okolí se nachází novostavby řadových ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Petruš, Erik
  Urbanistická koncepce řešené dané lokality respektuje tvar pozemku a v neposlední řadě byl také ovlivněn svažitostí terénu. Navrhovaný soubor tvoří ucelený kompaktní blok. Snahou bylo docílení v oblasti získat městský ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Vaňková, Kristýna
  Projekt se zabývá návrhem obytného souboru v městské části Brno-Komín. Dané území je svažité a jedná se o přechod mezi obytnou zástavbou a lesem. Cílem projektu bylo navrhnout řešení, které nabízí dostatek soukromí i ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Vrabcová, Anežka
  Navržený obytný soubor se nachází v městské části Brno – Komín. Navrhované místo je situováno v komplexu dalších rodinných domů se širokým zázemím pro rodinný život. Obytný soubor vychází z daného prostředí, které je ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Tomanová, Jana
  Nově plánovaná zástavba se snaží je zachovat plynulost pozemku, s jeho rostoucí výškou a zužujícím se charakterem, klesá jeho zastavěnost, tím pádem roste i intimita prostoru. Cílem není parcelu celou zastavět, ale nechat ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Koncerová, Lea
  Projekt nové bytové zástavby v městské části Brno – Komín navazuje svým charakterem na přírodní kontext místa v blízkosti Palackého vrchu a Brněnské přehrady. Devět bytových domů je navrženo jako devět objektů zasazených ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Müllerová, Aneta
  Řešené území se nachází v brněnské městské části Komín. Komín patří mezi klidnější městské části, má výhodnou polohu z hlediska dostupnosti do centra města, blízko se nachází také Brněnská přehrada. Cílem návrhu bylo ...