Show simple item record

Preparation of model membranes to study their interactions with biopolymers using fluorescence correlation spectroscopy

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorAdamcová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:55:31Z
dc.date.available2019-04-04T02:55:31Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationADAMCOVÁ, Z. Příprava modelových membrán pro studium jejich interakcí s biopolymery pomocí fluorescenční korelační spektroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other77306cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38469
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci fosfolipidových dvojvrstev deponovaných na pevném substrátu (supported lipid bilayers) coby zjednodušených modelů buněčných membrán. Z výchozího systému lecitinových liposomů ve fosfátovém pufru byly dvojvrstvy připravovány metodou spojení vezikul (vesicle fusion) na plazmatem hydrofilizovaném povrchu krycího sklíčka. K charakterizaci byly vybrány tři fluorescenční sondy – Nilská červeň, Oregonová zeleň DHPE a DiO – jejichž difuze v rámci membrány byla sledována pomocí fluorescenční korelační spektroskopie. K tomu byla využita metoda Z scan FCS vyvinutá speciálně pro planární vzorky. Po optimalizaci procesu přípravy a charakterizace dvojvrstev byla studována interakce mezi modelovou membránou a roztokem kyseliny hyaluronové ve fosfátovém pufru. Bylo zjištěno, že přídavek tohoto biopolymeru způsobí zpomalení difuze fluorescenční sondy ve fosfolipidové dvojvrstvě.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on preparation and characterization of supported lipid bilayers as simplified models of cell membranes. The bilayers were prepared from source system of lecithin liposomes in phosphate buffer using the vesicle fusion method on a cover glass sufrace hydrophilized by plasma. Three fluorescent probes – Nile red, Oregon Green DHPE and DiO – were utilized to characterize diffusion within the bilayer using fluorescence correlation spectroscopy. For this purpose Z-scan FCS, which is a method developed specially for planar samples, was used. After the process of preparation and characterization of supported lipid bilayer was optimalized, interaction between this artificial membrane and solution of hyaluronic acid in phosphate buffer was studied. It was found out, that addition of this biopolymer causes slowing the diffusion of the fluorescent probe within the bilayer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsupported lipid bilayerscs
dc.subjectfluorescenční korelační spektroskopiecs
dc.subjectlecitincs
dc.subjectNilská červeňcs
dc.subjectOregonová zeleň DHPEcs
dc.subjectDiOcs
dc.subjectkyselina hyaluronovács
dc.subjectsupported lipid bilayersen
dc.subjectfluorescence correlation spectroscopyen
dc.subjectlecithinen
dc.subjectNile reden
dc.subjectOregon green DHPEen
dc.subjectDiOen
dc.subjecthyaluronic aciden
dc.titlePříprava modelových membrán pro studium jejich interakcí s biopolymery pomocí fluorescenční korelační spektroskopiecs
dc.title.alternativePreparation of model membranes to study their interactions with biopolymers using fluorescence correlation spectroscopyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-01cs
dcterms.modified2015-06-05-08:45:11cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid77306en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:28:37en
sync.item.modts2019.05.18 17:54:42en
dc.contributor.refereeMárová, Ivanacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record