Show simple item record

Mobile Based Data Acquisition and Anomaly Detection

dc.contributor.advisorHonzík, Petrcs
dc.contributor.authorOndrášek, Michaelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:59:12Z
dc.date.available2018-10-21T16:59:12Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationONDRÁŠEK, M. Sběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85074cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38487
dc.description.abstractPráce se zabývá realizací systému se specifickou architekturou pro detekci anomálií ve výuce nebo v komerčním použití. Systém se skládá ze tří částí: měřící modul, mobilní aplikace a serverová část. Přenos mezi měřícím modulem a serverem pro vyhodnocení je realizován současně s vizualizací na mobilním zařízení. Všechny části systému jsou realizovány s ohledem na minimální náklady a maximální rozšiřitelnost. Veškerý potřebný výpočetní výkon je soustředěn do serverové části z důvodu použitelnosti s více i současně pracujícími mobilními klienty. Důraz je kladen na architekturu řešení a možnost použití systému jako celku, nebo některých vybraných částí samostatně. Závěrem jsou navrženy experimenty pro prezentaci vybraných metod detekce anomálií.cs
dc.description.abstractThe work deals with the implementation of the specific architecture to detect anomalies in the classroom or in commercial use. The system consists of three parts: Measurement module, mobile applications and server part. Transmission between the measuring module of the server and the evaluation is carried out simultaneously with the visuals on the mobile device. All system components are implemented with the minimum cost and maximum expandability. All the necessary computing power is concentrated in the server part because of usability with multiple simultaneously operating mobile clients. Emphasis is placed on the solution architecture and the possibility of using the system as a whole, or selected portions separately. Finally, experiments are designed for the presentation of selected methods for anomaly detection.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdetekce anomáliícs
dc.subjectJavacs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectRESTcs
dc.subjectBluetoothcs
dc.subjectOOPcs
dc.subjectSpringcs
dc.subjectIbatiscs
dc.subjectanomaly detectionen
dc.subjectJavaen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectRESTen
dc.subjectBluetoothen
dc.subjectOOPen
dc.subjectSpringen
dc.subjectIbatisen
dc.titleSběr dat a detekce anomálií přes mobilní zařízenícs
dc.title.alternativeMobile Based Data Acquisition and Anomaly Detectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-09cs
dcterms.modified2015-06-15-10:04:43cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85074en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:14en
sync.item.modts2021.11.08 13:04:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHolek, Radovancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record