Show simple item record

User-defined Measurement Modules for cRIO

dc.contributor.advisorHavránek, Zdeněkcs
dc.contributor.authorPivnička, Martincs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:17:23Z
dc.date.available2019-11-27T20:17:23Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPIVNIČKA, M. Uživatelské měřicí moduly pro platformu cRIO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85557cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38496
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřicích a komunikačních modulů pro platformu Compact RIO. V první části jsou popsané platformy od firmy National Instruments, použitelné pro měřicí a regulační techniku. Podrobněji je rozvedena platforma CompactRIO. Ve druhé kapitole se práce věnuje popisu hardwarových požadavků potřebných pro zkonstruování modulu, komunikace s moduly a pracovní režimy. Ve třetí teoretické části jsou uvedeny informace o podpůrných programech. V závěru třetí části je popsaná realizace jednoduché vstupní digitální karty. V dalších částech jsou popsány praktické návrhy karet (analogová vstupně výstupní karta, GPS modul) a dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractThis thesis describes design and manufacture of measuring and communication modules for CompactRIO platform. In the first section is described platform from National Instrument suitable for measurement and control technology. There is written more fact about CompactRIO. The second part is focused on description of the hardware requirements needed to construct the module, communication and working modes. The third part describes information about support programs. At the end of third part is describes practical application of input digital card. Next section consists of practical proposal modules (input / output analog module, GPS modulu) and achievements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCompactRIOcs
dc.subjectNI cRIO-9951cs
dc.subjectvývojový kitcs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectNational Instrumentscs
dc.subjectdigitální modulcs
dc.subjectvstupní / výstupní analogový modulcs
dc.subjectGPScs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectCompactRIOen
dc.subjectNI cRIO-9951en
dc.subjectModule Development Kiten
dc.subjectFPGAen
dc.subjectNational Instrumentsen
dc.subjectdigital moduleen
dc.subjectinput / output analog moduleen
dc.subjectGPSen
dc.subjectLabVIEWen
dc.titleUživatelské měřicí moduly pro platformu cRIOcs
dc.title.alternativeUser-defined Measurement Modules for cRIOen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-10cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:16cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85557en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:35en
sync.item.modts2020.05.22 11:57:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVágner, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record