Show simple item record

Photocatalytic water splitting by oxide semiconductors modified with graphen/graphenoxide

dc.contributor.advisorCihlář, Jaroslavcs
dc.contributor.authorMarek, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:06Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:06Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMAREK, J. Fotokatalytický rozklad vody oxidovými polovodiči modifikovanými grafenem/grafenoxidem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other77526cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38498
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na téma alternativního získávání vodíku jako energetického zdroje budoucnosti pomocí fotokatalytického rozkladu vody v přítomnosti polovodičových materiálů - zejména modifikovaného a nemodifikovaného TiO2. Cílem práce jsou syntézy nanostrukturních oxidových, grafen/grafenoxidových částic a jejich kompozitů a studium jejich struktury a fotokatalytických vlastností při fotolýze vody. Produkty syntéz jsou popsány z hlediska jejich fázového složení, měrného povrchu a fotokatalytické aktivity. Základním přínosem práce je popis vlivu alkalických chelátových činidel na hydrotermální nízkoteplotní syntézu bifázového TiO2 a dále popis vlivu modifikace bifázového TiO2 grafenem resp. grafenoxidem na výslednou fotoaktivitu kompozitů.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the topic of alternative production of hydrogen as the energy carrier of the future. The primary focus is on the production of hydrogen based on photocatalytical water splitting in the presence of semiconductor materials (especially modified and unmodified TiO2). The aim of the thesis is a synthesis of nanostructured oxide, graphene/graphene oxide particles and its composites, and a study of its structures and photocatalytical properties regarding photolysis of water. Products of the syntheses are described from the point of view of phase composition, surface area and photocatalytical activity. The main output of the thesis is a discussion of the influence of alkaline complex forming reagents on the hydrothermal low-temperature synthesis of biphasic TiO2, and a study of the influence of graphene/graphene oxide modification on photocatalytical activity of biphasic TiO2.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFotolýza vodycs
dc.subjectfotokatalytický rozklad vodycs
dc.subjectprodukce vodíkucs
dc.subjectfotokatalyzátorcs
dc.subjectoxidové polovodičecs
dc.subjectgrafencs
dc.subjectgrafen oxidcs
dc.subjectTiO2cs
dc.subjectbifázový TiO2cs
dc.subjectPhotolysis of wateren
dc.subjectphotocatalytical water splittingen
dc.subjectphotocatalysten
dc.subjecthydrogen productionen
dc.subjectoxide semiconductorsen
dc.subjectgrapheneen
dc.subjectgraphene oxideen
dc.subjectTiO2en
dc.subjectbiphasic TiO2en
dc.titleFotokatalytický rozklad vody oxidovými polovodiči modifikovanými grafenem/grafenoxidemcs
dc.title.alternativePhotocatalytic water splitting by oxide semiconductors modified with graphen/graphenoxideen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-04cs
dcterms.modified2015-06-05-08:43:25cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid77526en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:28:40en
sync.item.modts2019.05.18 10:52:38en
dc.contributor.refereeČáslavský, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record