Show simple item record

The determination of the composition of refractory material by X-ray fluorescence.

dc.contributor.advisorŠiler, Pavelcs
dc.contributor.authorJanča, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:10:57Z
dc.date.available2019-05-17T14:10:57Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationJANČA, M. Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other84258cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38554
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo najít vhodný způsob pro opakovatelnou a relativně velmi přesnou analýzu žáruvzdorných materiálů. Jako nejvhodnější se jeví metoda rentgenové fluorescenční spektrometrické analýzy. Tato metoda je často využívána pro okamžitou kontrolu výrobní kvality v provozech, jako jsou cementárny a jiné průmyslové firmy. Při analýze touto metodou však dochází k mnoha zkreslujícím jevům. Z tohoto důvodu je potřebné nejdříve tyto jevy specifikovat a najít vhodné způsoby řešení jejich eliminace. Jelikož je na rentgenových fluorescenčních spektrometrech možné, aby byl vzorek v jakékoliv podobě, bylo potřeba najít vhodnou metodu přípravy vzorku, ale také vyhovující parametry pro samotné měření a dostatečnou eliminaci nežádoucích vlivů.cs
dc.description.abstractThe goal of this Bachelor thesis is to find the right way for the analysis of the refractory materials that would be accurate and could be repeated. The ideal method that would help us achieve our goal seems to be the fluorescent spectrometric analysis. This method is used very often in case of instant control of the quality of production in the cement and other heavy industry enterprises. Using the fluorescent spectrometric analysis comes with one issue, which is the presence of many distorting interferences. From this particular reason it is necessary to identify these interferences and then find the ideal solution of their elimination. Because of the possibility to have the sample in any shape or form at the x-ray florescent spectrometer it was necessary to choose the right method of preparing the sample for the analysis as well as choose the right parameter for the measuring itself and for the elimination of undesirable interferences.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFluorescencecs
dc.subjectrentgenová spektrometriecs
dc.subjecttavenícs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectžáruvzdorné materiály.cs
dc.subjectFluorescenceen
dc.subjectrentgen spektrometryen
dc.subjectfusionen
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectrefractories.en
dc.titleStanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescencecs
dc.title.alternativeThe determination of the composition of refractory material by X-ray fluorescence.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-16-15:06:00cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid84258en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:06:23en
sync.item.modts2020.03.31 23:54:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKolářová, Ivacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent Martin Janča ve své přednášce k obhajobě bakalářské práce zaměřené na stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence. Po stručném zdůvodnění použitých parametrů měření byly přehledně prezentovány experimentální výsledky. Následovalo zodpovězení otázek oponenta, které se týkaly přesnosti stanovení. V závěrečné diskuzi pak byly položené otázky zaměřené na techniku zpracování vzorků k analýze.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record