Show simple item record

Thermal baths Yverdon, five senses in architecture

dc.contributor.advisorKoleček, Ivancs
dc.contributor.authorKočí, Terezacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:20Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOČÍ, T. Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.cs
dc.identifier.other84524cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38579
dc.description.abstractAreál lázní v Yverdonu je svébytný ostrůvek zeleně a vody, který je ovšem obklopen zástavbou - není od města izolován, ale je jeho součástí. Proto jsem se rozhodla pro řešení více objekty - tak je i v lázeňském parku skryt kousek města – domy, které mezi sebou vyvolávají určité situace či atmosféry a obohacují tak park i pro uživatele parku či okolí. Ze stavebního programu pro mě zcela logicky vyplynulo rozdělení do tří částí – tří hmot. První část je určená široké veřejnosti – tj. veřejné lázně a wellness – a druhá je určená pacientům či rekonvalescentům, kteří se přichází do lázní léčit. Tyto dvě hmoty se k sobě otáčí a vytváří prostor otevírající se směrem do parku. Jejich pojítkem je vodní plocha, která mimo jiné tvoří předěl mezi veřejným parkem a venkovními bazény. Třetí hmotou je hotel, před nímž se rozprostírá velká zpevněná plocha, která je v rámci parku protiváhou vodní plochy. Na této ploše se nejvýrazněji setkává život všech tří domů – z této plochy se vstupuje do všech tří hmot. V návrhu dispozic jsem se snažila v co největší míře o jednoduché prostory a snadnou orientaci v nich. Častým motivem v mých dispozicích je kontrast uzavřeného a otevřeného nebo průhledy do dalších prostorů přes úhlopříčku.cs
dc.description.abstractSpa areal in Yverdon is a peculiar green isle in the context of the town, which is surrounded by a build-up area, so it is the part of the town in the same time. So I decided to propose the spa in more than one object to create a piece of the town - but lying in the park, which can bring diverse situations to the place and enrich the park not just for the users of the spa itself. There are three basic parts of the spa project content - so that three houses. Public spa with wellness, therapeutic spa and the hotel. There is large water face interconnecting the spa houses and a big hard surface as the counter balance of the water. In the design of the space arrangement my aim was to propose simple spaces with easy orientation within. Frequent motiv is the contrast of the opened and enclosed or the view-throughs into the further spaces.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlázněcs
dc.subjectvodacs
dc.subjectYverdoncs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectspaen
dc.subjectwateren
dc.subjectYverdonen
dc.subjectconcreteen
dc.titleTermální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuřecs
dc.title.alternativeThermal baths Yverdon, five senses in architectureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-01cs
dcterms.modified2015-06-02-16:37:44cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid84524en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:10:35en
sync.item.modts2020.03.31 01:39:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeKřikavová, Ivacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Gustav Křivinka (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. Ing. arch. Jan Jehlík (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record