Show simple item record

Adaptive controllers for systems with time delay and its comparison with classical controllers.

dc.contributor.advisorPivoňka, Petrcs
dc.contributor.authorKrykorka, Danielcs
dc.date.accessioned2021-11-08T13:02:15Z
dc.date.available2021-11-08T13:02:15Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKRYKORKA, D. Adaptivní regulátory pro systémy s dopravním zpožděním a jejich porovnání s klasickými pevně nastavenými parametry regulátorů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85140cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38596
dc.description.abstractPráce se zabývá metodikou návrhu adaptivního regulátoru. V teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé části adaptivního regulátoru. Těmi jsou online identifikace pomocí metody nejmenších čtverců a PSD regulátor, který si nastavuje parametry dle identifikované soustavy (pomocí metody Z-N). Závěr teoretické části je zaměřen na regulaci soustav s dopravním zpožděním a to zejména při využití Smithova prediktoru. V praktické části jsou pomocí simulací ověřeny všechny algoritmy uvedené v teoretické části. Simulace probíhají jak na simulačních, tak reálných modelech.cs
dc.description.abstractMaster thesis is focused on the philosophy of design adaptive controller. In the theoretic part are described parts of the adaptive controller, which belongs parts as online identification by recursive least-squares method and PSD controller, which can set its parameters according to identified system (use Z-N method). The part of control system with transport delay is situated at the conclusion of the theoretic part, there are focused on Smith predictor. Practical part is focused on verification of all algorithms, which was performed on models and real systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAdaptivní regulátorcs
dc.subjectmetoda nejmenších čtvercůcs
dc.subjectonline identifikacecs
dc.subjectPSD regulátorcs
dc.subjectdopravní zpožděnícs
dc.subjectSmithův prediktorcs
dc.subjectAdaptive controlleren
dc.subjectRecursive Least-Squares methoden
dc.subjectonline identificationen
dc.subjectPSD controlleren
dc.subjectTransport Delayen
dc.subjectSmith predictoren
dc.titleAdaptivní regulátory pro systémy s dopravním zpožděním a jejich porovnání s klasickými pevně nastavenými parametry regulátorů.cs
dc.title.alternativeAdaptive controllers for systems with time delay and its comparison with classical controllers.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-09cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:31cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85140en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:15en
sync.item.modts2021.11.08 13:07:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBurlak, Vladimírcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent neobhájil diplomovou práci. Na základě výtek oponenta a obhajoby přednesené před komisí komise rozhodla.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record