Show simple item record

Use of selected fluorescence techniques to characterization of microbial cells

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorVaněk, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:10:58Z
dc.date.available2019-05-17T14:10:58Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVANĚK, M. Využití vybraných fluorescenčních technik k charakterizaci mikrobiálních buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other77320cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38627
dc.description.abstractKarotenoidy patří mezi nejrozšířenější přírodní pigmenty s mnohostranným potenciálem využití. Dlouho upřednostňovaná (levnější) metoda syntetické přípravy v posledních letech dostává stále vážnější konkurenci v podobě zdokonalované biotechnologické produkce. Ke zlevnění biotechnologické produkce může přispět také koncept on-line optimalizace a online analýz. Jednou z metod on-line optimalizace je průtoková cytometrie. V této práci byla zkoumána závislost intenzity autofluorescence kvasničných buněk na koncentraci karotenoidů v biomase a bylo ustanoveno číselné vyjádření těchto závislostí pomocí lineární regrese. Dále byla zkoumána závislost mezi rozptylovými parametry kvasničných buněk a množstvím sušiny ve vzorku. S pomocí modelu, který využívá přímého a bočního rozptylu světla spolu s informací o počtu buněk na jednotku objemu byla nalezena funkční závislost v podobě rovnice přímky. Buňky kvasinek byly zkoumány také pod laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem za účelem lokalizace karotenoidů v buňce. Uskutečněné experimenty nasvědčují, že se karotenoidy nacházejí v zásobních lipidických granulích uvnitř buňky, další experimenty jsou však zapotřebí pro jednoznačné prokázání.cs
dc.description.abstractCarotenoids are one of the most abundant natural pigment. Furthermore, they have great potential for wide industrial utilization. Nowadays, prefered (and cheaper) synthetic method counters progressively improved biotechnological production. Far more cheaper production should be reached via implementing methods of on-line optimization, such as flow cytometry. In this thesis the dependence of yeasts autotofluorescence intensity on carotenoids concentration in dry mass was studied. The dependence was established by means of linear regression. Moreover, the dependence between light scatter and the amount of dry mass was established by means of model utilizing forward scatter, side scatter and number of cells in unit volume. Yeasts' cells was also studied under the lenses of laser scanning confocal microscope. The goal was to localize carotenoids inside cells. Experiments undertaken suggest that they are localized inside the lipidic granules, but more experiments are required for a proof.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkarotenoidycs
dc.subjectRhodotorula glutiniscs
dc.subjectCystofilobasidium capitatumcs
dc.subjectSporobolomyces roseuscs
dc.subjectSporobolomyces shibatanuscs
dc.subjectprůtoková cytometriecs
dc.subjectfluorescenční mikroskopiecs
dc.subjectčasově rozlišená fluorescencecs
dc.subjectcarotenoidsen
dc.subjectRhodotorula glutinisen
dc.subjectCystofilobasidium capitatumen
dc.subjectSporobolomyces roseusen
dc.subjectSporobolomyces shibatanusen
dc.subjectflow cytometryen
dc.subjectfluorescence microscopyen
dc.subjecttime resolved fluorescenceen
dc.titleVyužití vybraných fluorescenčních technik k charakterizaci mikrobiálních buněkcs
dc.title.alternativeUse of selected fluorescence techniques to characterization of microbial cellsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2015-06-19-18:58:00cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77320en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:57:58en
sync.item.modts2020.03.30 15:45:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePekař, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiviš – gravimetriecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record