Show simple item record

STRATEGY RENEWAL AND REVITALIZATION OF THE JEWISH QUARTER IN TŘEBÍČ

dc.contributor.advisorHavliš, Karelcs
dc.contributor.authorTeplíčková, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:25:21Z
dc.date.available2019-04-03T22:25:21Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationTEPLÍČKOVÁ, J. STRATEGIE OBNOVY A REVITALIZACE ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.cs
dc.identifier.other83068cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38635
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh strategie obnovy a revitalizace židovské čtvrti v Třebíči. Přestože byla nedávno zařazena na prestižní seznam světového dědictví UNESCO a město učinilo již řadu pozitivních kroků k její obnově, má čtvrť stále určité rezervy. Problémem zůstává nezanedbatelné množství budov ve špatném technickém stavu a nevyužitá veřejná prostranství. Stále je zde patrné stigma sociálně vyloučené a nebezpečné čtvrti. Obzvláště zřejmé jsou tyto charakteristiky v areálu Subakovy továrny. Hlavním cílem mé práce je změna identity této čtvrti v místo atraktivní, bezpečné a jedinečné svou historií i atmosférou, ve čtvrť vhodnou k trvalému bydlení i krátké návštěvě. K dosažení tohoto cíle aplikuji metody taktického urbanismu formou zásahů do veřejného prostoru a následně představením dlouhodobějších vizí formou návrhu nových funkcí v území a dostavbou budov na místě stržených historických objektů. Důležitým aspektem řešení je zachování historické urbanistické struktury čtvrti a zároveň respekt k soudobým požadavkům kladeným na moderní funkce převážně obytné čtvrti.cs
dc.description.abstractThe main subject matter of this thesis is to design a renewal strategy and revitalization of the Jewish quarter in Třebíč. Even though it has recently been filed on a prestigeous list of UNESCO heritage sites and the town has seen significant effort in the direction of its renewal, this quarter still has some drawbacks. One of the problems observed is the inadequate technical condition of considerable number of buildings, while other is the insufficient usage of public areas. One can still notice the stigma of a socially excluded and a dangerous district. These traits are most evident in the immediate vicinity of the Subak’s factory. Main goal of this work is to coin an identity change of this site and transform it into an attractive and safe place, unique for its history and atmosphere – a quarter suitable for long-term residence as well as short-term visit. In achieving these goals, methods of tactical urbanism have been employed in the form of public space intervention and then a long-term visions are proposed in the form of the design of new functions at the site and a reconstruction of the formerly torn down historical buildings. A very important aspect of the proposed solution is the preservation of the historical urbanistic structure of the quarter and a respect for contemporary requirements laid on modern functions of a residential area at the same time.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttaktický urbanismuscs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectstrategie obnovycs
dc.subjectžidovská čtvrťcs
dc.subjecttactical urbanismen
dc.subjectrevitalizationen
dc.subjectrenewal strategyen
dc.subjectJewish quarteren
dc.titleSTRATEGIE OBNOVY A REVITALIZACE ŽIDOVSKÉ ČTVRTI V TŘEBÍČIcs
dc.title.alternativeSTRATEGY RENEWAL AND REVITALIZATION OF THE JEWISH QUARTER IN TŘEBÍČen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-02cs
dcterms.modified2015-06-02-16:37:49cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid83068en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:36:06en
sync.item.modts2020.03.31 21:21:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeZíka, Vratislavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Jiří Löw (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen) Mgr. Petr Czajkowski (člen) Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record