Show simple item record

The Production Technology the fan cover

dc.contributor.advisorCísařová, Michaelacs
dc.contributor.authorHudousek, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:35:54Z
dc.date.available2019-04-04T04:35:54Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHUDOUSEK, J. Technologie výroby krytu ventilátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80272cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38652
dc.description.abstractHUDOUSEK Jiří: Technologie výroby krytu ventilátoru. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu ventilátoru plošným tvářením. Na základě literární studie byl navržen postup součásti výrobou, kdy je přístřih plechu zpracován technologií hlubokého tažení bez ztenčení stěny a následně dokončen ostřižením na požadované rozměry, protažením dna výtažku, prostřižením montážních otvorů a povrchově upraven. Pro operaci tažení byl na základě výpočtů navržen nástroj s přidržovačem a dle síly potřebné ke zhotovení výtažku a velikosti nástroje byl vybrán hydraulický lis ZH 160 (výrobce PRESSHYDRAULIKA, s.r.o.). Materiálem zvoleným na výrobu dílce je hlubokotažný ocelový plech DC04 (ČSN EN 10130), výrobní série 100 000 ks za rok.cs
dc.description.abstractHUDOUSEK Jiří: The Production Technology the fan cover. The project elaborated in frame of bachelor studies is submitting design of the fan cover production with sheet metal forming technology. Based on the literary pursuit a production process of the workpiece was designed when the blank is formed with deep drawing technology without thickness reduction (pure drawing) and subsequently completed by trimming to size, dimpling of the shell bottom, assembly holes punching and surface treated. Based on the calculation drawing in die with blankholder was designed for drawing operation and according to the force needed and tool size a hydraulic press ZH 160 (manufacturer PRESSHYDRAULIKA, s.r.o.) was selected. Material chosen for the production of workpiece is deep drawing steel sheet DC04 (ČSN EN 10130), production batch is 100 000 pcs. per year.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkrytcs
dc.subjectplošné tvářenícs
dc.subjectpřístřihcs
dc.subjecthluboké taženícs
dc.subjectcoveren
dc.subjectsheet metal formingen
dc.subjectblanken
dc.subjectdeep drawingen
dc.titleTechnologie výroby krytu ventilátorucs
dc.title.alternativeThe Production Technology the fan coveren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2015-06-23-12:22:21cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid80272en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:00:25en
sync.item.modts2020.03.31 03:23:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. Otázky: 1. Pokud by se součást vyráběla kovotlačením, zůstala by konstantní tloušťka stěny? 2. Zvolil jste uklidněný, nebo neuklidněný materiál? Proč? 3. Můžete se vyjádřit k drsnostem na výkresech? 4. Jaké jsou rozměrové tolerance výrobku?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record