Show simple item record

Involvement of polyhydroxyalkanoates in stress response of bacteria during late stationary phase

dc.contributor.advisorObruča, Stanislavcs
dc.contributor.authorŠuráňová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:10:59Z
dc.date.available2019-05-17T14:10:59Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠURÁŇOVÁ, Z. Zapojení polyhydroxyalkanoátů do stresové odpovědi bakterií v pozdní stacionární fázi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other77298cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38706
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo studium zapojení polyhydroxyalkanoátů (PHA) do stresové odpovědi bakterií v pozdní stacionární fázi. Pro tento experiment byly vybrány bakterie Cupriavidus necator H16 (schopná produkovat PHA) a Cupriavidus necator H16/PHB-4 (neschopná produkovat PHA). V teoretické části byla zpracována literární rešerše zabývající se polyhydroxyalkanoáty a stresovou odpovědí bakterií. V praktické části bylo studováno zapojení polyhydroxyalkanoátů do stresové odpovědi bakterií v pozdní stacionární fázi vůči vybraným stresovým faktorům. Byla studována odolnost bakterií vůči různým stresovým podmínkám. V průběhu dlouhodobých kultivací byla posouzena viabilita a distribuce PHA v bakteriálních buňkách pomocí průtokové cytometrie a obsah PHA v biomase byl analyzován pomocí plynové chromatografie s FID detektorem. Na základě výsledků získaných v této práci bylo zjištěno, že bakterie PHA akumulující Cupriavidus necator H16 lépe odolává limitaci uhlíkatým zdrojem a také vykazuje vyšší odolnost vůči některým stresovým faktorům ve stacionární fázi než PHA neprodukující bakterie Cupriavidus necator H16/PHB-4, jako je aplikace ethanolu a zmražení.cs
dc.description.abstractThe aim of this work was to study the involvement of polyhydroxyalkanoates into stress response of bacteria in the late stationary phase. Bacteria Cupriavidus necator H16 (able to produce PHA) and bacteria Cupriavidus necator H16/PHB-4 (unable to produce PHA) were used for the experiment. In the theoretical part, the polyhydroxyalkanoates and a stress response of bacteria were reviewed. In the experimental part of the work, the involvement of polyhydroxyalkanoates into stress response of bacteria in the late stationary phase against selected stress factors was studied. A resistence against various stress conditions of bacteria was studied. During long term cultivations a culture viability as well as PHA distribution among bacterial populations were assessed by using flow cytometry and the PHA content in biomass was analyzed by gas chromatography with FID detector.. Based on the results obtained in this work, it was found that the PHA acumulating bacteria Cupriavidus necator H16 is capable to survive carbon substrate limitations better than the bacteria Cupriavidus necator H16/PHB. Further, Cupriavidus necator H16 also revealed higher resistence against various stress factors such as ethanol treatment and freezing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyhydroxyalkanoátycs
dc.subjectCupriavidus necator H16cs
dc.subjectCupriavidus necator H16/PHB-4cs
dc.subjectpozdní stacionární fázecs
dc.subjectstresová odpověď bakteriícs
dc.subjectprůtoková cytometriecs
dc.subjectPolyhydroxyalkanoatesen
dc.subjectCupriavidus necator H16en
dc.subjectCupriavidus necator H16/PHB-4en
dc.subjectlate stationary phaseen
dc.subjectstress response of bacteriaen
dc.subjectflow cytometryen
dc.titleZapojení polyhydroxyalkanoátů do stresové odpovědi bakterií v pozdní stacionární fázics
dc.title.alternativeInvolvement of polyhydroxyalkanoates in stress response of bacteria during late stationary phaseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2015-06-19-18:57:59cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77298en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:17:07en
sync.item.modts2020.04.01 05:28:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSedláček, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceVeselý – čím se excituje fluoroforcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record