Show simple item record

Model for E-HR Practice

dc.contributor.advisorDvořák, Jiřícs
dc.contributor.authorČervená, Renatacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:09Z
dc.date.available2019-06-04cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationČERVENÁ, R. Model e-personalistiky pro praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other19843cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3873
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je analýza řízení lidských zdrojů, především její podstata. Součástí je také využití intranetových a internetových technologií při personálních procesech. Základem je popis principů fungování, významu a postupů využití v personalistice a zaměření se na současné pojetí personální práce, jako řízení lidských zdrojů. Dále i samotná e-personalistika, jejímž cílem je usnadnit dosažení kvalitativní změny personálního řízení na základě využití reálných možností informačních a komunikačních technologií. Smyslem práce je také tyto procesy analyzovat a tím přiblížit jejich efektivitu a výhody.cs
dc.description.abstractThe content of this Master thesis is the Analysis of human resource management mainly its foundation. Part of the analysis is also the utilization of Intranet and Internet technologies during the personal processes. The basis is the description of the principles of operating, importance and the ways of application in the human resource management with the aim on current concept of personal work as human resources. Further then also the e-HRM itself with its aim to enable reaching the qualitative change in the personal management based on the utilization of the real possibilities of IT and communication technologies. The purpose of this thesis is also to analyse these processes and thus explain its efficiency and advantages.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjecte-personalistikacs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectintranetcs
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjecte-HRMen
dc.subjectinterneten
dc.subjectintraneten
dc.titleModel e-personalistiky pro praxics
dc.title.alternativeModel for E-HR Practiceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-04cs
dcterms.modified2009-08-20-11:45:13cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19843en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:21:03en
sync.item.modts2020.03.31 00:26:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePolanský, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. František Bednář (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Meluzín (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record