Show simple item record

Proposal for house backup energy source

dc.contributor.advisorBaxant, Petrcs
dc.contributor.authorLičman, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:59:26Z
dc.date.available2018-10-21T16:59:26Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationLIČMAN, P. Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84970cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38788
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem záložního zdroje napájení využívající obnovitelné zdroje energie, konkrétně sluneční energii. V první části je popsán potenciál solární elektrárny v podmínkách ČR. Další části popisují typy fotovoltaických systémů, jejich komponenty, dimenzování fotovoltaických systémů a možnosti řízení spotřeby. Kvůli proměnlivé dodávce z OZE se práce také zabývá možnostmi predikce výroby elektrické energie z těchto zdrojů. V praktické části je proveden návrh záložního systému napájení pro rodinný dům, který v letním období funguje také jako optimalizátor vlastní spotřeby. Pro tento návrh bylo provedeno finanční zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with a design of backup power system, which will be using renewable energy sources, particularly solar energy. The first part describes the potential of solar power plant in the Czech Republic. The next parts describe types of photovoltaic systems, their components, design of photovoltaic systems and possibilities of controlling power consumption. Due to the fluctuating supply from renewable energy sources the thesis also deals with possibilities of predicting of the production electricity from these sources. In the practical part the design of backup power system for the house is done, which will also be working in summer as an optimizer for own consumption. A financial evaluation was done for this proposal.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjecthybridní fotovoltaický systémcs
dc.subjectakumulace energiecs
dc.subjectpredikce výrobycs
dc.subjectphotovoltaic power planten
dc.subjecthybrid photovoltaic systemen
dc.subjectenergy storageen
dc.subjectpower predictionen
dc.titleNávrh záložního energetického zdroje pro rodinný důmcs
dc.title.alternativeProposal for house backup energy sourceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-10cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:10cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84970en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:16en
sync.item.modts2021.11.08 13:11:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMorávek, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kašpírek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval diplomovou práci na téma Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům. Student odpověděl na otázky oponenta. Dodatečné dotazy na provozní charakteristiky elektroměru byly studentem zodpovězeny částečně správně s dopomocí komise. Dotaz na ekonomičnost instalace student zodpověděl bez pomoci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record