Show simple item record

Modification of polyvinylalcohol of lower saponification degree for preparation of MDF composites

dc.contributor.advisorŠoukal, Františekcs
dc.contributor.authorKotrla, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:01Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:01Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOTRLA, J. Modifikace polyvinylalkoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other77156cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38856
dc.description.abstractNáplní bakalářské práce je modifikace polyvinylalkoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů. MDF kompozity jsou charakteristické svými extrémními mechanickými vlastnostmi. Avšak značným nedostatkem je jejich nízká odolnost vůči vlhkosti. Zvýšení odolnosti vůči vlhkosti by mohlo být dosaženo roubováním vhodných funkčních skupin na polymerní řetězec a jejich následné síťování. Práce je zaměřena na optimalizaci počtu funkčních skupin a síťovacích podmínek. Počet naroubovaných funkčních skupin byl stanoven pomocí UV – VIS, XPS analýzy a IČ spektrofotometrie. Rozpustnost zesítěných vzorků byla sledována pomocí reologických měření.cs
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is modification of polyvinylalcohol of lower saponification degree for preparation of MDF composites. MDF composites are characterized by their extreme mechanical properties. However, their low resistance to moisture is a significant disadvantage. Increased moisture resistance could be achieved by grafting suitable functional groups on the polymeric chain and the subsequent cross-linking. The study is focused on optimization of the number of functional groups and the cross-linking conditions. The number of grafted functional groups was determined by UV – VIS, XPS analysis and IR spectrophotometry. The solubility of the crosslinked samples was measured by rheological measurements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMakrodefekt-free (MDF)cs
dc.subjectpolyvinylalkoholcs
dc.subjectsíťovánícs
dc.subjectmodifikacecs
dc.subjectMakrodefekt-free (MDF)en
dc.subjectpolyvinylalcoholen
dc.subjectcross-linkingen
dc.subjectmodificationen
dc.titleModifikace polyvinylalkoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitůcs
dc.title.alternativeModification of polyvinylalcohol of lower saponification degree for preparation of MDF compositesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-16-09:57:26cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77156en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:06:32en
sync.item.modts2020.04.01 00:48:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠvec, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent Kotrla Jan přednesl podstatné výsledky své bakalářské práce na téma modifikace PVA s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů. Po seznámení s podmínkami provedených syntéz a metodikou analýzy produktu, následovalo přehledné shrnutí dosažených výsledků. Otázky oponenta byly zaměřeny na typ vazby a způsob testování účinnosti modifikovaného PVA při ochraně MDF proti vlhkosti. Po zodpovězení těchto dotazů následovala diskuse.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record