Show simple item record

Effect of pH on quantitative determination of additives in nanofibers

dc.contributor.advisorKnotková,, Kateřinacs
dc.contributor.authorGrufíková, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:32Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:32Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationGRUFÍKOVÁ, J. Vliv pH na kvantitativní stanovení aditiv v nanovláknech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other82340cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38877
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce bylo připravit nanovlákennou vrstvu s obsahem aditiv a kvantitativně stanovit obsah barviva v závislosti na pH. Nanovlákenné vrstvy s aditivy byly připravovány metodou elektrostatického zvlákňování. Analýza obsahu aditiv ve vzorcích byla provedena pomocí UV-VIS spektrofotometrie. Konkrétně se jednalo o erytrozin, eriochromovou čerň, riboflavin a brilantní modř. Každé z těchto barviv má jinou chemickou strukturu i náboj. Hodnota pH byla definována užitím pufrů, jmenovitě acetátového pufru o pH 5, fosfátového pufru o pH 7,4 a uhličitanového pufru o pH 10. U erytrozinu a eriochromové černi byl výzkum rozšířen o studium vlivu iontové síly na kvantitativní stanovení těchto barviv. Bylo zjištěno, že množství stanoveného aditiva závisí na pH i na iontové síle. U každého aditiva je však tato závislost jiná, což potvrzuje předpoklad vlivu chemické struktury a náboje na interakci s polymery a použitými pufry. Přesnost vyhodnocení je ovlivněna i způsobem zpracování dat.cs
dc.description.abstractThe object of my thesis was to prepare a nanofiber layer with dye additives and to quantify the additive content in dependence on pH. The nanofiber layers with additives were prepared by means of electrospinning. The analysis of the additive content in samples was performed by UV-VIS spectrophotometry. Concretely Erythrosine, Eriochrome Black, Riboflavin and Brilliant Blue were analysed. Each of this colors has different chemical structure and charge. The pH was defined by use of buffers, namely acetate buffer (pH 5), phosphate buffer (pH 7,4) and carbonate buffer (pH 10). For Erythrosine and Eriochrome Black the research was extended to study the effect of ionic strength on the quantitative determination of these dyes. It was found that the quantity of the determined additive depends on the pH and also on the ionic strength. However, this dependency is different for each additive. This confirms the assumption of influenced chemical structure and charge by interaction with polymers and buffers used in this experiment. The accuracy of evaluation is influenced by the way of data processing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektrospinningcs
dc.subjectnanovláknacs
dc.subjectaditivacs
dc.subjectkyselina hyaluronovács
dc.subjectelektrospinningen
dc.subjectnanofibersen
dc.subjectadditivesen
dc.subjecthyaluronic aciden
dc.titleVliv pH na kvantitativní stanovení aditiv v nanovláknechcs
dc.title.alternativeEffect of pH on quantitative determination of additives in nanofibersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-19-18:57:57cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82340en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:59:13en
sync.item.modts2020.03.30 14:11:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMarek, Pokornýcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defencePekař – interakce s pufry Márová - proč kombinace nanovláken a aditiv - efektivita z hlediska ceny Veselý - absorvovaná barva, Diviš - eriochromá čerňcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record