Show simple item record

Identification and visualization of the coordinate system of the cornea during lens implantation

dc.contributor.advisorHarabiš, Vratislavcs
dc.contributor.authorHudec, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:59:25Z
dc.date.available2018-10-21T16:59:25Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHUDEC, J. Určení a vizualizace souřadného systému rohovky během implantace čočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84416cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38941
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje postup vložení polárního souřadného systému do video záznamu z operace šedého zákalu na oční klinice ve Zlíně. V teoretické části práce jsou diskutovány požadavky vzhledem k zobrazení polárního souřadného systému, mezi které patří také eliminace rotačních pohybů oka pomocí snímků ze štěrbinové lampy. Zároveň je kladen důraz na rychlost zpracování obrazových dat. V praktické části, byla na základě požadavků vytvořena metoda pro detekci středů ve snímcích štěrbinové lampy a video sekvence a metoda eliminující případnou rotaci oka. K realizaci programového řešení byly použity metody, jako například Otsu metoda, Houghova transformace, metoda dvou kolmých projekcí, nebo metoda vzájemné korelace. Ve spolupráci s oční klinikou Gemini bylo navržené programové řešení testováno na anonymizovaných datech 22 očí v programovém prostředí Matlab.cs
dc.description.abstractThe dissertation describes the method of inserting polar-axis system into the video recording of cataract operation at the Geminy Eye Surgery, Zlin. At the theoretical part, it discusses requirements for inserting the polar-axis system including elimination of eye rotary movements captured by slit lamp. Then the emphasis is also on the speed of data processing. The practical part of the dissertation, focuses on the creating the method for detection of centers at the slit lamp picture, as well as video sequence and a method that eliminates potential eye rotation. For designing the program solution, following methods were used: Otsu method, Hough transformation method, method of two vertical projections, and crosscorrelation method. In total, the program solution was tested and analyzed in Matlab program on anonymous data set of 22 eyes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOperace šedého zákalucs
dc.subjectštěrbinová lampacs
dc.subjectOtsu metodacs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectHoughova transformacecs
dc.subjectvideocs
dc.subjectrozpoznání duhovkycs
dc.subjectvzájemná korelace.cs
dc.subjectCataract surgeryen
dc.subjectslit lampen
dc.subjectOtsu methoden
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectHough transformen
dc.subjectvideoen
dc.subjectiris recognitionen
dc.subjectcross correlation.en
dc.titleUrčení a vizualizace souřadného systému rohovky během implantace čočkycs
dc.title.alternativeIdentification and visualization of the coordinate system of the cornea during lens implantationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-09cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:03cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84416en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:18en
sync.item.modts2021.11.08 12:57:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeOdstrčilík, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceProf. Jiří Jan položil otázku. Odpovídá vždy maximum projekce středu limbu? Bude tato křivka projekce vždy symetrická? Jakým zposobem detekuje metoda rotaci duhovky na základě její struktury? Jak analyzujete prezentovanou korelační funkce? Doc. Kovár položil otázku: Jaké algoritmy jste použil pro hledání středů a jste autorem? Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record