Show simple item record

System for administration patients which are waiting for treatment by practical physician

dc.contributor.advisorChmelař, Milancs
dc.contributor.authorHorský, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-09T22:57:03Z
dc.date.available2020-06-10cs
dc.date.available2020-06-09T22:57:03Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHORSKÝ, M. Systém pro správu pacientů čekajících na ošetření u praktického lékaře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84793cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38957
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou evidence příchozích pacientů k praktickému lékaři. V teoretické části jsou shrnuta aktuální technická řešení, která se v praxi používají k evidenci čekajících klientů na poskytnutí různorodých služeb. Druhá kapitola je věnována popsání identifikátorů vyskytujících se v populaci. Výsledkem je návrh vlastního řešení založený na čtení údajů z karet zdravotního pojištění.cs
dc.description.abstractThe work deals with the registration of incoming patients to the physician. In the theoretical section summarizes the current technical solutions used in practice to record the waiting clients to provide various services. One chapter is devoted to describing the identifiers occurring in the population. The result is to design a custom solution based on reading data from health care cards.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectEvidencecs
dc.subjectkarta zdravotního pojištěnícs
dc.subjectpraktický lékařcs
dc.subjectčtečka karetcs
dc.subjectEvidenceen
dc.subjecthealth insurance carden
dc.subjectphysicianen
dc.subjectcard readeren
dc.titleSystém pro správu pacientů čekajících na ošetření u praktického lékařecs
dc.title.alternativeSystem for administration patients which are waiting for treatment by practical physicianen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-10cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:03cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84793en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.10 00:57:03en
sync.item.modts2020.06.10 00:15:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ewaryst Tkacz, Ph.D.,D.Sc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Červený, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vítek položil otázku: Jaký druh poškození nejvíce snižuje správnost přečtení karty? Zlomené rohy vliv na rozpoznání nemají? Doc. Kolářová položila otázku: Jaká jsou výrobní náklady? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record