Show simple item record

Stress-strain analysis of axisymmetric body solved by analytical and numerical approaches

dc.contributor.advisorNovák, Kamilcs
dc.contributor.authorMívalt, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:12:48Z
dc.date.available2018-10-21T17:12:48Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMÍVALT, T. Deformačně napěťová analýza osově symetrického tělesa, řešena analyticky a numericky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83566cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38987
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou osově symetrického tělesa. Jako vhodné osově symetrické těleso byl zvolen píst spalovacího motoru. Práce obsahuje rozbor zatížení pístu, možnosti výpočtu osově symetrického tělesa, dále pak rešerši historicky používaných přístupů a vyhodnocení napětí. V praktické části práce byl spočítán konkrétní píst spalovacího motoru jednak pomocí analytických modelů (vetknutá, podepřená deska a složené těleso) a také pomocí metod konečných prvků v systému ANSYS. V závěru práce bylo vše zhodnoceno a porovnáno.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with stress-strain analysis of axisymmetric body. As suitable axisymmetric body was chosen combustion engine piston. Thesis includes study of piston loads and possibilities of stress-strain calculations. This is followed by research in field of historical approaches of stress-strain calculations and tension evaluating and classification. In the practical part of thesis, analytical solution was solved with different computational models – fixed plate, supported plate and composite body – composed of shell and plate. After solving analytical models, numerical approach took place; FEM with different resolutions was used in ANSYS system. In conclusion of the thesis, all data and result were compared and appropriate conclusions were made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpístcs
dc.subjectdno pístucs
dc.subjectspalovací motorcs
dc.subjectdeformačně napěťová analýzacs
dc.subjectosová symetriecs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectpistonen
dc.subjectpiston crownen
dc.subjectcombustion engineen
dc.subjectstress-strain analysisen
dc.subjectaxisymmetricen
dc.subjectANSYSen
dc.titleDeformačně napěťová analýza osově symetrického tělesa, řešena analyticky a numerickycs
dc.title.alternativeStress-strain analysis of axisymmetric body solved by analytical and numerical approachesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:27cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid83566en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:16:10en
sync.item.modts2020.03.31 13:43:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePetruška, Jindřichcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. László Iván, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen)cs
but.defencePosluchač představil běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci. Následně odpověděl na všechny otázky oponenta a dalších členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record