Show simple item record

Characterization of carrageenan by densitometry

dc.contributor.advisorHurčíková, Andreacs
dc.contributor.authorPoledňáková, Halinacs
dc.date.accessioned2018-10-29T16:30:20Z
dc.date.available2018-10-29T16:30:20Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPOLEDŇÁKOVÁ, H. Charakterizace karagenanu densitometrií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other77271cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39009
dc.description.abstractDenzitometricky byla zkoumána hustota roztoků karagenanu v závislosti na koncentraci a teplotě roztoků. Následně byla zkoumána ultrazvuková rychlost rovněž denzitometricky a pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením (HRUS). Na měření byly použity vzorky karagenanu ve vodě a v chloridu sodném o široké škále koncentrací. Experimentálně bylo zjištěno, že vzorky karagenanu nepodléhají nevratným změnám hustoty a ultrazvukové rychlosti v závislosti na teplotě a koncentraci. Dále bylo prokázáno, že karagenan je v obou prostředích stabilní, nedochází k degradaci a změnám vlastností působením iontové síly.cs
dc.description.abstractThe density of the carrageenan solution was investigated by densitometry depending on temperature and concentration. Subsequently, ultrasonic velocity was examined using densitometry and high-resolution ultrasonic spectroscopy. The measurements were executed using aqueous and sodium chloride solutions of carrageenan in a broad range of concentrations. It was found that the carrageenan samples are not liable to irreversible changes of density and ultrasonic velocity in dependence on temperature and concentration . Furthermore, it was proved that carrageenan in both mediums is stable, the samples do not exhibit degradation or changes in the properties of the ionic strength effect.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdensitometriecs
dc.subjectultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením (HRUS)cs
dc.subjectkaragenancs
dc.subjecthustotacs
dc.subjectultrazvuková rychlostcs
dc.subjectdensitometryen
dc.subjecthigh resolution ultrasonic spectroscopy (HRUS)en
dc.subjectcarrageenanen
dc.subjectdensityen
dc.subjectultrasonic velocityen
dc.titleCharakterizace karagenanu densitometriícs
dc.title.alternativeCharacterization of carrageenan by densitometryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-16-13:05:46cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77271en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:59:49en
sync.item.modts2020.03.30 20:35:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKrouská, Jitkacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKlučáková – Proč jsou v některých grafech hodnoty ultrazvukové rychlosti maximálně jednotky m/s a jinde přes 1500 m/s? Vala – HRUS je nepřímá metoda, jak lze experimentální závislosti ultrazvukové rychlosti např. na teplotě interpretovat? Taraba – Jaká je spolehlivost, že naměřené hystereze ultrazvukové rychlosti, jsou reálné? Veselý – Co přesně znamená pojem denzitometrie?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record