Show simple item record

Innovation of Selected Insurance Products

dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorVlachová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:29:25Z
dc.date.available2019-05-17T01:29:25Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVLACHOVÁ, M. Inovace vybraných pojistných produktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other82409cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39052
dc.description.abstractDiplomová práce zkoumá možnosti inovace či zavedení nového pojistného produktu na českém pojistném trhu. V teoretické části je uveden přehled základních pojmů v pojišťovnictví, dělení jednotlivých pojistných produktů a popis užitých metod a analýz. Dále je v diplomové práci analyzována současná situace na pojistném trhu, zmapováno chování a finanční situace nejbližších konkurentů. Práce obsahuje vyhodnocení dotazníkové studie týkající se preferencí v pojištění osob a zjištění pojistného portfolia dotazovaných. Návrhová část práce se týká zejména možnosti zavedení pojistného produktu Pojištění dlouhodobé péče a jeho procesu zavádění.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis researches the possibility of inovation or creation of brand new insurance product on czech insurance market. In theoretical part there is basic insurance terms overview, insurance products division and description of analyses and methods used. Analysis of the insurance market at present follows and then behavior and financial situation of nearest competitors are mapped. Thesis includes questionnaire study outcomes of 179 respondents applied to personal insurance preferences and insurance portfolio. The project part applies mainly to possibility of creating new insurance product „Long-term care insurance“ and it’s implementation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPojišťovnictvícs
dc.subjectpojistný produktcs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectPorterova analýzacs
dc.subjectrozbor „7 S faktorů“cs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectLewinův třífázový model změn.cs
dc.subjectInsurance businessen
dc.subjectinsurance producten
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectPorter analysisen
dc.subjectMcKinsey 7 S Frameworken
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectLewin’s 3-Stages Model of Change.en
dc.titleInovace vybraných pojistných produktůcs
dc.title.alternativeInnovation of Selected Insurance Productsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-17-10:17:51cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82409en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:29:57en
sync.item.modts2019.05.19 06:57:24en
dc.contributor.refereeStojanovova, Janacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record