Show simple item record

Modelling of Financial Resources Related to Purchase of Selected Investment while Respecting the Time

dc.contributor.advisorVítková, Evacs
dc.contributor.authorRoudná, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:03Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:03Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationROUDNÁ, V. Modelování finančních zdrojů spojených s pořízením vybrané investice při respektování času [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82683cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39064
dc.description.abstractInvestování peněžních prostředků do bydlení je pro většinu lidí v životě tou objemově nejrozsáhlejší investicí, a proto je důležité jednotlivé finanční kroky vhodně promyslet, aby byla zajištěna plynulá schopnost splácet závazky a bez nežádoucích zatížení dalšími poplatky. Vzhledem ke stále se zvyšujícím tržním hodnotám nemovitostí roste stále obliba investovat právě do bydlení. Problematika věci je v tom, že reálné mzdy se stále snižují, přestože průměrná mzda v meziročních srovnáních má nárůst, a tak je pro většinu lidí velkým problémem hypoteční úvěr vůbec získat. Většina mladých nemá jistou práci, jsou zaměstnávaní zejména na dobu určitou nebo jsou jejich mzdy příliš nízké, a proto obvykle tito klienty představují pro bankovní instituce velké riziko v platební neschopnosti, a tak je pro ně těžké dosáhnout právě na hypoteční úvěr. Tato diplomová práce modeluje finanční prostředky tak, aby byly vynaloženy účelně, efektivně a byl dosažen výnos z nákupu nemovitosti.cs
dc.description.abstractInvesting finances into housing is for most people in their life one of the volume largest investment and therefore it is important to rethink these individual financial steps properly, to ensure the continued ability to repay obligations and without unwanted load additional charges. With the rising market values of real estate is also rising popularity of invest in housing. Some problemes are reducing real wages, although the average wage increase in annual comparison, and so it is for most people the biggest problem ever to get a mortgage loan. More of young people haven't confident their job, they are temporary employment or their wages are to low a this people represent a high risk for banks to become insolvent and it is really hard to get a mortgage loan for young people. This master´s thesis is modelling some finances very usefully, effective and reaching the proceeds from the purchase of real estate.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNemovitostcs
dc.subjecthypoteční úvěrcs
dc.subjectstavební spořenícs
dc.subjecttržní hodnotacs
dc.subjectmodelování finančních zdrojůcs
dc.subjectoceňování nemovitostí.cs
dc.subjectReal estateen
dc.subjectmortgageen
dc.subjectbuilding savingsen
dc.subjectmarket valueen
dc.subjectmodeling of financial resourcesen
dc.subjectreal estate valuation.en
dc.titleModelování finančních zdrojů spojených s pořízením vybrané investice při respektování časucs
dc.title.alternativeModelling of Financial Resources Related to Purchase of Selected Investment while Respecting the Timeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2015-06-29-07:45:45cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82683en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:15:57en
sync.item.modts2020.03.31 05:33:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHromádka, Vítcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record