Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorBařinová, Michaelacs
dc.date.accessioned2015-06-15T14:09:22Z
dc.date.available2015-06-15T14:09:22Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBAŘINOVÁ, M. Marketingový plán ke zvýšení prodeje čerstvých těstovin La Brusla Pasta [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other84759cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39104
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového plánu pro firmu La Brusla Pasta, která vyrábí čerstvé těstoviny. Práce je členěna na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou objasněny základní principy tvorby marketingového plánu, strategie plánování a marketingové komunikace firmy. V analytické části jsou provedeny analýzy vnějšího, vnitřního prostředí a vlastní dotazníkové šetření. Na základě zjištěných výsledků jsou v návrhové části vypracovány jednotlivé návrhy řešení, včetně rozpočtu a časového harmonogramu, které zlepší hospodářské výsledky firmy a její pozici na trhu.cs
dc.description.abstractThis thesis is dealing with creation of marketing plan for company La Brusla Pasta which is producer of fresh pasta. Thesis is dividend into three sections: theoretical, analytical and proposal. The theoretical part clarifies elementary principles of marketing plan creation, planning strategy and marketing communication of company. In analytical part the analysis of external and internal environment and real questionnaire survey are executed. In the proposal part are, on the basis of discovered results, made particular proposals of solution, including budget and time schedule which will improve economic results of company and its position on the market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingový pláncs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectčerstvé těstovinycs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectMarketing planen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectfresh pastaen
dc.subjectquestionnaire surveyen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectstrategyen
dc.titleMarketingový plán ke zvýšení prodeje čerstvých těstovin La Brusla Pastacs
dc.title.alternativeThe Marketing Plan to Increase Sales of Fresh Pasta La Brusla Pastaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-10cs
dcterms.extent1.29 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2015-06-15-09:21:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84759en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:29:22en
sync.item.modts2015.06.15 12:21:32en
dc.contributor.refereeJanásová, Martinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam