Show simple item record

Adhezive bonding in the car industry

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorBláha, Alešcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:29:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:29:49Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBLÁHA, A. Lepení v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80199cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39156
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zkoumáním lepených spojů u karoserií automobilů, které jsou nejvíce mechanicky namáhané za účelem výběru vhodných moderních lepidel u dané konstrukce karoserie automobilu. První část práce je zaměřena na popis technologie lepení včetně teoretických poznatků související s využitím při lepení u konstrukčních celků karoserie automobilu. Zadaná konstrukce a její řešení je provedeno tím způsobem, že byly vybrány tři druhy lepidel od firmy SIKA a vzájemně porovnané jejich vlastnosti. Poté je provedena experimentální zkouška u 18 vzorků na převislou smykovou pevnost v tahu a v závěru následuje vyhodnocení a výběr nejvhodnější a optimální varianty pro různé aplikace lepení.cs
dc.description.abstractThis thesis examines bonded joints of car bodies, which are the most mechanically challenged for selection of suitable, modern adhesives for the construction of the car body. The first part focuses on the description of the bonding technology, including theoretical knowledge related to the use for bonding assemblies for bodywork. The specified structure and its solution is carried out in the way that were selected by three types of adhesives SIKA and mutual comparison of their properties. After that an experimental test is conducted at 18 samples per overhanging shear tensile strength and finally followed by the evaluation and selection of the most appropriate and optimal variant for various bonding applications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLepenícs
dc.subjectadhezecs
dc.subjectspojovaný materiálcs
dc.subjectkaroseriecs
dc.subjectvzorekcs
dc.subjectpevnostcs
dc.subjectBondingen
dc.subjectadhesiveen
dc.subjectbonded materialen
dc.subjectbodyworken
dc.subjectsampleen
dc.subjectstrengthen
dc.titleLepení v automobilovém průmyslucs
dc.title.alternativeAdhezive bonding in the car industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-24-13:50:45cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid80199en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:22:08en
sync.item.modts2020.03.31 20:39:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŽák, Ladislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen) Ing. Petr Nesvadba (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s průběhem a výsledky zadané BP. Zodpověděl dotazy oponenta a otázky komise. Otázky komise: Jaká zkouška je ještě použitelná pro lepené spoje? Jaká plocha se používala pro zkoušky? Je tloušťka lepidla 3mm ještě lepení? Jak se tváří výlisky s konečnou martenzitickou strukturou? Čím byla čištěna povrchová vrstva zkušebních těles?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record