Show simple item record

Setting a Transfer Price between Associated Enterprises

dc.contributor.advisorBrychta, Karelcs
dc.contributor.authorŠtorová, Ninacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:17:41Z
dc.date.available2018-10-21T16:17:41Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠTOROVÁ, N. Stanovení transférové ceny mezi přidruženými podniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other85816cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39225
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny řízené transakce mezi přidruženými podniky. Úkolem je zvolit vhodnou metodu pro stanovení transferové ceny pro řízenou transakci vybraných sdružených podniků a srovnat stanovenou transferovou cenou s dohodnutou cenou transakce uvedenou v obchodní smlouvě uzavřené mezi vybranými přidruženými podniky. Práce obsahuje teoretické východisko a právní úpravu k převodovým cenám, možnosti řešení problému se stanovením transferové ceny, postup stanovení transferové ceny a doporučení pro společnosti k dané problematice. V závěrečné části práce jsou zhodnoceny zjištěné výsledky z praktické části práce a z toho plynoucí doporučení.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with setting a transfer price of controlled transaction between associated enterprises. The goal is to choose the appropriate method for setting transfer prices for controlled transaction of selected associated enterprises and to compare the set transfer prices with prearranged transfer prices stated in the contract between selected associated enterprises. The thesis contains the theoretical basis and legal regulations for transfer prices, possible solutions to the problem of the setting transfer price, procedure for determining transfer price and recommendations for companies on the subject. The final part of the thesis reviews findings from the practical part and offers arising from the reviewed findings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZávislá transakcecs
dc.subjectnezávislá transakcecs
dc.subjectsdružené podnikycs
dc.subjecttransferové oceněnícs
dc.subjectcena obvyklács
dc.subjectprincip tržního odstupucs
dc.subjectmetody stanovení transferové ceny.cs
dc.subjectDependent transactionen
dc.subjectindependent transactionen
dc.subjectassociated enterprisesen
dc.subjecttransfer priceen
dc.subjectnormal priceen
dc.subjectarm´s length principleen
dc.subjecttransfer pricing methods.en
dc.titleStanovení transférové ceny mezi přidruženými podnikycs
dc.title.alternativeSetting a Transfer Price between Associated Enterprisesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-24-10:42:34cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85816en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:30:10en
sync.item.modts2019.05.18 04:04:08en
dc.contributor.refereeHavířová, Barboracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record