Show simple item record

Welding of aluminum alloys using high-power semiconductor laser

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorMikeš, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:07Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:07Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMIKEŠ, D. Svařování hliníkových slitin pomocí vysokovýkonového polovodičového laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83278cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39261
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací procesních parametrů při laserovém svařování hliníkových slitin řady 5000. Teoretická část práce popisuje druhy laserů a jejich využití v průmyslu, dále pojednává o vlastnostech hliníkových slitin, teorii laserového svařování a základech monitorování a diagnostiky laserového procesu. V experimentální části práce byly svařeny vzorky pomocí polovodičového laseru, u kterých se vyhodnocovaly mechanické vlastnosti, svarové vady a struktura v závislosti na procesních parametrech. S využitím fotodetektoru byla pozorována stabilita laserového procesu na základě snímání obláčku plazmatu. Souvislost mezi stabilitou a vznikem strukturních vad ve svarovém spoji byla pozorována z výsledků měření.cs
dc.description.abstractThesis deals with the optimization of process parameters during laser welding of aluminum alloys 5000 series. The theoretical part describes the types of lasers and their applications in industry, further discusses the properties of aluminum alloys, laser welding theory and principles of monitoring and diagnostics of laser process. In the experimental part the samples were welded using a semiconductor laser. For those samples were evaluated mechanical properties, welded defects and structure depending on the process parameters. Using the photodetector was observed stability of laser process by sensing the plasma plume. The link between stability and the formation of structural defects in the weld joint was observed from the measurement results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLaserové svařovánícs
dc.subjecthliníkové slitinycs
dc.subjectpolovodičový lasercs
dc.subjectmonitorování a diagnostika laserového procesucs
dc.subjectLaser weldingen
dc.subjectaluminum alloysen
dc.subjectsemiconductor laseren
dc.subjectmonitoring and diagnostics of laser processen
dc.titleSvařování hliníkových slitin pomocí vysokovýkonového polovodičového laserucs
dc.title.alternativeWelding of aluminum alloys using high-power semiconductor laseren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2015-06-24-12:28:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83278en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:17:56en
sync.item.modts2020.03.31 23:41:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s průběhem a výsledky zadané DP. Zodpověděl dotazy oponenta a otázky komise. Otázky komise: Charakterizujte základní materiál? Je uvedená slitina Al skutečně nevytvrditelná? Jak můžete tepelně zpracovat zkoumanou slitinu? Použil jste technické dodací předpisy?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record