Show simple item record

Reactive Power Compensation of The Industrial Consumer

dc.contributor.advisorToman, Petrcs
dc.contributor.authorHanzelka, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:24:37Z
dc.date.available2019-05-17T14:24:37Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHANZELKA, J. Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other82243cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39298
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo prostudovat problematiku kompenzace jalového výkonu a následně navrhnout novou koncepci pro průmyslového odběratele. V první části jsou popsány základy kompenzace, umístění kompenzace a možné způsoby kompenzace. V závěru této části je názorný příklad paralelní kompenzace jalového výkonu. Druhá část se zabývá návrhem kompenzace jalového výkonu konkrétně pro čerpací stanici surové vody. Kompenzace byla řešena jak na nízké hladině napětí, tak i na vysoké hladině napětí. K výkresové dokumentaci byl použit program EPLAN Electric P8.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on reactive power compensation and it suggests new conceptions for industrial customers. The first part describes the basics of compensation, location and ways of compensation. In conclusion of this part it is a good example of parallel reactive power compensation. The second part deals with the design of reactive power compensation specifically for raw water pumping station. Compensation was solved both on a low voltage level and on the high voltage level. For drawings were used program EPLAN Electric P8.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKompenzace jalového výkonucs
dc.subjectparalelní kompenzacecs
dc.subjectúčiníkcs
dc.subjectjalový výkoncs
dc.subjectkondenzátorcs
dc.subjecthrazená kompenzacecs
dc.subjecttlumivkacs
dc.subjectReactive power compensationen
dc.subjectparallel compensationen
dc.subjectpower factoren
dc.subjectreactive poweren
dc.subjectcapacitoren
dc.subjectdetuned reactive power compensationen
dc.subjectreactoren
dc.titleKompenzace jalového výkonu průmyslového odběratelecs
dc.title.alternativeReactive Power Compensation of The Industrial Consumeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-11cs
dcterms.modified2015-06-17-07:51:53cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82243en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:13:09en
sync.item.modts2020.03.31 04:33:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHoloubek, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Braciník, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval bakalářskou práci na téma "Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele". Předseda komise seznámil komisi s posudky oponenta a vedoucího. Student následně špatně zodpovědel otázku oponenta týkající se zlepšení zkratových poměrů. Další otázky oponenta zodpověděl správně. Doc. Blažek kladl doplňující otázky k práci. Student otázky zodpověděl s pomocí komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record