Show simple item record

Three-cylinder petrol engine with eccentric crank mechanism for passenger vehicles

dc.contributor.advisorPíštěk, Václavcs
dc.contributor.authorFaiman, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:43:41Z
dc.date.available2018-10-21T16:43:41Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationFAIMAN, J. Tříválcový zážehový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro osobní vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82522cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39344
dc.description.abstractV úvodní části se tato práce zabývá vyšetřením excentricity klikového mechanismu na jednotlivé veličiny kinematiky a dynamiky klikového mechanismu analytickým výpočtem v programu Matlab. Dále jsou pak porovnány jednotlivé možnosti vyvážení momentů setrvačných sil a navržena jejich konkrétní provedení pro zvolenou hodnotu excentricity. V další části je navržen pomocí analytického výpočtu samotný klikový hřídel. Pro navržený klikový hřídel poté byly vyšetřeny parametry vlastního a vynuceného torzního kmitání. S využitím těchto získaných parametrů byla provedena analýza napjatosti v programu Ansys.cs
dc.description.abstractThe first part of this thesis deals with the examination of the eccentricity of the crank mechanism for individual variables kinematics and dynamics of crank mechanism, analyticaly computed in Matlab. Then it compares the different possibilities of balancing moments of inertia forces and propose a specific design chosen for the value of eccentricity. In the second part is designed a model of crankshaft mechanism based on the investigated parameters. These parameters were carried out by structural analysis in Ansys.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectExcentrický klikový mechanismuscs
dc.subjectvyvážení klikového mechanismucs
dc.subjecttorzní kmity klikového mechanismucs
dc.subjectanylýza napjatostics
dc.subjectAn eccentric crank mechanismen
dc.subjectbalancing the crank mechanismen
dc.subjecttorsional oscillations of the crank mechanismen
dc.subjectanalyze of stressen
dc.titleTříválcový zážehový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro osobní vozidlacs
dc.title.alternativeThree-cylinder petrol engine with eccentric crank mechanism for passenger vehiclesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-22-10:50:10cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82522en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:35:06en
sync.item.modts2020.03.31 09:34:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaplan, Zdeněkcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)cs
but.defenceStudent komisi seznámil s obsahem svojí diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. Komise položila následující doplňující otázky: Na straně 7 prezentace diplomové práce jsou zobrazeny vztahy pro rychlost a zrychlení, jakým způsobem jste došel ze vztahu pro rychlost ke zrychlení? Ztrátový výkon je určen pro celý motor nebo pouze jednu válcovou jednotku? Student položené otázky zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record