Poslední příspěvky

 • Výroby závitů závitníky 

  Chludil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá studiem procesu výroby závitů závitníky, a to od samotného popisu jednotlivých závitů, přes všechny dostupné metody výroby závitů, kontrolu funkčnosti závitů, až po samotné závitníky, materiály, ...
 • Porovnání vodní dýmky, elektronických cigaret a klasických cigaret z hlediska emitovaných částic 

  Krátký, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných stylů kouření a jejich porovnáním z hlediska emitovaných částic. Aerosol vznikající při kouření představuje vážné riziko pro lidské zdraví. Pro účely práce byla zkonstruována ...
 • Větrání a vytápění rodinného domu 

  Sláčík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem větrací a otopné soustavy pro novostavbu nízkoenergetického rodinného domu. Práce je rozdělena na tři části. V první části je představena posuzovaná stavba spolu s požadavky, které byly ...
 • Design motorové trojkolky (rikša) 

  Žemla, Vlastimil
  Cílem této práce je návrh motorové tříkolky pro použití v podnikání (tzv. rikši). Tato tříkolka by měla nabídnout alternativu k současným tříkolkám, jejichž design již dlouhou dobu stagnuje. Návrh by měl ve své koncepci ...
 • Biomechanická studie proximální části femorálního vnitrodřeňového hřebu 

  Hrdlička, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením deformačně napěťových stavů v proximálním femuru s aplikovanými systémy PFN (Proximal Femoral Nail) a PFT (Proximal Femoral Tele Screw). Tyto systémy jsou používány k léčbě intertroch ...
 • Robotická manipulace s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail při procesu svařování laserem 

  Bužga, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem vysokotlakých zásobníků paliva Common Rail firmy Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Návrhem průmyslového robotu pro manipulaci s vysokotlakým zásobníkem paliva Common Rail během procesu ...
 • Návrh výroby přední těhlice pro formuli TU Brno Racing 

  Torčík, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem výroby přední těhlice pro formuli TU Brno Racing série Dragon 5. Práce navazuje na předchozí činnosti designérského týmu a pracuje s již vytvořeným modelem součásti a stanoveným materiálem. V ...
 • Vliv povrchových rýh na mazání bodových kontaktů 

  Matoušek, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem vlivu povrchových rýh na distribuci mazacího filmu v elastohydrodynamicky mazaném bodovém kontaktu. Tloušťka mazacího filmu je měřena pomocí aparatury typu kulička na ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou konečných prvků 

  Gregor, Tomáš
  Tato práce se zabývá komplexním modelováním asynchronního motoru pomocí metody konečných prvků. To spočívá ve vytvoření modelů založených na různých fyzikálních podstatách a jejich propojení. K modelování systému jsou ...
 • Studium reakční syntézy intermetalických materiálů z depozitů kinetického naprašování binárních systémů obsahujících železo 

  Dyčková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studiem reakční syntézy materiálů Fe–Al, Fe–Cu a Fe–Ni, které byly vyrobeny metodou kinetického naprašování. V literární studii jsou popsány tyto jednotlivé systémy a pro každý tento systém je zde ...
 • Problematika snižování tepelné odrazivosti zrcadel solární elektrárny se Stirlingovým motorem 

  Kmeť, Jozef
  Táto diplomová práca popisuje solárny koncentračný systém využívajúci Stirlingov motor. Problémy, s ktorými sa stretáva pri konštrukcií a prevádzke. Zameriavam sa najmä na problémy znižovania výkonu zaprašovaním a namŕzaním. ...
 • Zařízení pro zásyp odpichového otvoru obloukové pece 

  Juda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením funkce zařízení pro zásyp odpichového otvoru elektrické obloukové pece s průměrem odpichového otvoru od 190 mm do 250 mm. Práce obsahuje základní návrhový výpočet pohonu kyvného ...
 • Hodnocení kvality vývrtu brokové hlavně 

  Vespalec, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku hodnocení kvality vývrtu brokových hlavní. Původním způsobem je definována kvalita brokové hlavně a kvalita jejího vývrtu. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní návrhy pro hodnocení parametrů ...
 • Stanovení výkonnosti chladicího okruhu - chladící věž 

  Velešík, Aleš
  Cílem této práce je stanovení výkonnosti chladícího okruhu a jeho popis. K tomu je zapotřebí sestavení struktury empirického modelu chladící věže, jež jsem sestavil za pomocí lineární regrese. Data jsem zpracovával pomocí ...
 • Modelování a simulace robotických aplikací 

  Šťastný, Martin
  Cílem této diplomové práce je provést rešerši v oblasti Open Source softwaru pro simulaci autonomních robotů. V úvodu je provedena rešerše vybraných robotických simulátorů. V první části této práce je seznámení se s ...
 • Hydrostatický pohon pojezdu multifunkčního nakladače DAPPER 

  Vydra, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem hydrostatického pohonu pro multifunkční nakladač a nosič nářadí DAPPER. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše základních koncepcí a novodobých řešení daného problému, doplněná o podrobný ...