Zobrazit minimální záznam

Proposal for E-shop Communication Mix Plan

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorKosturová, Monikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:41:53Z
dc.date.available2018-10-21T19:41:53Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOSTUROVÁ, M. Návrh komunikačního mixu e-shopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other84946cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39422
dc.description.abstractHlavním předmětem této diplomové práce je optimalizace komunikačního mixu vybraného e-shopu Gifťák.cz, zabývajícího se prodejem dárkového zboží. Práce je systematicky rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na teoretický výklad, vymezuje důležité pojmy marketingu a tvoří teoretický rámec pro části následující. Druhá část poskytuje charakteristiku vybraného subjektu a jsou v ní zpracovány a vyhodnoceny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, současného marketingového a komunikačního mixu e-shopu a výsledky marketingového výzkumu. Výstupy analytické části jsou základem pro návrhovou část, kde již dochází k návrhu konkrétních nástrojů komunikačního mixu, které budou aplikovány.cs
dc.description.abstractThe main subject of the thesis is to optimize the communication mix of selected e-shop Gifťák.cz. This e-shop is focused on the sale of gift products. This thesis is systematically divided into three main parts. The first part focuses on the theoretical interpretation, defines important terms of marketing and presents a theoretical framework for the following parts. The second part provides the characteristics of selected entity. This part also deals with processing and evaluating of the analysis of both the internal and external environment, current level of marketing and communication mix and last but not least with the result of marketing research. The outputs from analytical part are the basis for the last part, where the proposals for specific communication mix, which will be apllied, are presented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingové prostředícs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectmoderní trendy marketingové komunikace.cs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing environmenten
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectmodern trends in marketing communication.en
dc.titleNávrh komunikačního mixu e-shopucs
dc.title.alternativeProposal for E-shop Communication Mix Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-11cs
dcterms.modified2015-06-17-08:35:38cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84946en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.22 00:39:00en
sync.item.modts2018.10.21 17:47:02en
dc.contributor.refereeBlažo, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam