Show simple item record

Proposal of Financial Plan for PLASTY-KO, s. r. o.

dc.contributor.advisorSághy Estélyi, Kristínacs
dc.contributor.authorUrbánková, Renátacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:17:40Z
dc.date.available2018-10-21T16:17:40Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationURBÁNKOVÁ, R. Návrh podnikového finančního plánu pro společnost PLASTY-KO, s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other84938cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39423
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu na tři roky: 2014, 2015 a 2016. Pro zpracování byla vybrána společnost PLASTY-KO, s. r. o., která sídlí v obci Kobylí. Je zde zpracován podrobný rozbor z pohledu vnějšího a vnitřního prostředí jmenované společnosti. Výsledky použitých metod pro zpracování analýzy dále slouží jako podklad pro stěžejní návrhovou část. Ta se upíná na splnění hlavního cíle.cs
dc.description.abstractMain goal of the diploma thesis is a composition of a long-term financial plan for three years: 2014, 2015 and 2016. Processing company was chosen PLASTY-KO, s. r. o. located in Kobylí. There is a detailed analysis from the outside and also inside of surroundings of the company. Results of methods for processing the analysis are also used as groundwork for a crucial suggestion part of the thesis. This one is focused on a fulfilment of a main goal.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční řízenícs
dc.subjectfinanční cílcs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectfinanční ekonomická analýzacs
dc.subjectfinanční kontrola.cs
dc.subjectFinancial managementen
dc.subjectfinancial goalen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectfinancial economic analysisen
dc.subjectfinancial control.en
dc.titleNávrh podnikového finančního plánu pro společnost PLASTY-KO, s. r. o.cs
dc.title.alternativeProposal of Financial Plan for PLASTY-KO, s. r. o.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-24-10:42:34cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84938en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:10:06en
sync.item.modts2020.03.31 14:28:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠtolfa, Antoníncs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Libor Benátský (člen)cs
but.defenceotázky vedoucí: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Doc. Fedorová: Skutečně je rok 2014 plánovaný? Kdy byla práce zpracována? Jakým způsobem bude dosaženo nižší zadluženosti?- odpovězeno Doc. Kožená: Jakým způsobem jste hodnotila společnost na základě pavučinového grafu? V kterých oblastech je možno společnost hodnotit kladně? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record