Show simple item record

Proposal of the Company's Financial Plan

dc.contributor.advisorSághy Estélyi, Kristínacs
dc.contributor.authorSlámová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:49:06Z
dc.date.available2025-06-17cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSLÁMOVÁ, L. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other84936cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39424
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vytvoření dlouhodobého finančního plánu ve vybraném podniku. V první kapitole jsou stanoveny cíle práce, další část se zabývá zpracováním teoretických východisek z oblasti finančního plánování. Třetí část obsahuje analýzu podniku a v poslední části je popsána tvorba finančního plánu pro roky 2014 – 2016 a jeho zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe Master´s thesis is concentrated to create long-term financial plan in the selected company. There are determined the goals of thesis in the first chapter, next part is focused on the theoretical basis of financial planning. The third part contains an analysis of the company and in the last part is described creation of the financial plan for years 2014 – 2016 and its evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectFinanční plánovánícs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectplánový výkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectplánová rozvahacs
dc.subjectplánový přehled peněžních tokůcs
dc.subjectFinancial planningen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectplan profit and lost statementen
dc.subjectplan balance sheeten
dc.subjectplan cash flowen
dc.titleNávrh podnikového finančního plánucs
dc.title.alternativeProposal of the Company's Financial Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-24-10:42:34cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84936en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.04 00:47:08en
sync.item.modts2019.04.03 20:07:24en
dc.contributor.refereePoláček, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record