Show simple item record

Synthesis of ceramic powder materials in the presence of the ultrasound field

dc.contributor.advisorČástková, Kláracs
dc.contributor.authorKočicová, Pavlacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:13:49Z
dc.date.available2018-10-21T17:13:49Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKOČICOVÁ, P. Syntéza keramických práškových materiálů v přítomnosti ultrazvukového pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38371cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3947
dc.description.abstractPráce se zabývá syntézou oxidu ceričitého, oxidu samaritého a oxidu ceričitého dopovaného oxidem samaritým. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku, aplikace a možnosti syntéz oxidu ceričitého. Experimentální část popisuje precipitační syntézu prášků oxidu ceričitého. Syntézy prášků probíhaly za normálních podmínek nebo v přítomnosti ultrazvukového pole. K popisu struktur připravených prášků byla využita rentgenová difrakce (XRD) a rastrovací elektronová mikroskopie (SEM). Z vybraných prášků byla připravena keramika, u které byla struktura popsána pomocí SEM, hustota určena Archimédovou metodou a velikost zrna průsečíkovou metodou. Precipitační syntézou byly připraveny čisté prášky oxidu ceričitého, oxidu samaritého a oxidu ceričitého dopovaného oxidem samaritým. Morfologie prášku byla silně ovlivněna pH a dobou stárnutí. Ultrazvuk urychloval dobu stárnutí. Při pH > 11 vznikaly částice tyčinkovitého tvaru. Doba stárnutí a ultrazvuk podporovaly vznik tyčinek. Z prášku s tyčinkovitou morfologií byly připraveny keramiky s hustotou až 97,14% teoretické hustoty.cs
dc.description.abstractThe thesis concerns the synthesis Ceric Oxide, Samarium Oxide and Samarium doped Cerium Oxide. The theoretical part is focused on the characteristics, applications and possibilities of the Cerium Oxide synthesis. The experimental part describes the precipitation of the Cerium Oxide powder. The synthesis of the powders were proceeded in the normal conditions or in the presence of ultrasonic field. For the purposes of description of the ready powders the x-ray diffraction (XRD) and the raster electron microscopy (SEM) were used. The ceramics were made of the selected powders where the structure was described by SEM, the density by Archimedes´Method and the grain size by grid-line intersect method. Using the precipitation synthesis, the pure powders of Ceric Oxide, Samarium Oxide and Samarium doped Cerium Oxide were prepared. The powder morphology was strongly involved by the pH level and by ageing time. The ultrasound was accelerating the ageing. At the values of pH > 11 the rodlike particles were created. The ageing time and the ultrasound supported the creation of the rodlike particles. The ceramics made of the powder with the presence of the rodlike morphology showed the density up to 97,14% of the theoretical density.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprecipitacecs
dc.subjectultrazvukcs
dc.subjectoxid ceričitýcs
dc.subjectmorfologiecs
dc.subjectprecipitationen
dc.subjectultrasounden
dc.subjectceriaen
dc.subjectmorphologyen
dc.titleSyntéza keramických práškových materiálů v přítomnosti ultrazvukového polecs
dc.title.alternativeSynthesis of ceramic powder materials in the presence of the ultrasound fielden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:11cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid38371en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:41:20en
sync.item.modts2019.05.18 03:20:37en
dc.contributor.refereeBartoníčková, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record