Show simple item record

Management of Information Flows Use of Business Intelligence in the Company

dc.contributor.advisorKříž, Jiřísk
dc.contributor.authorZemanovičová, Monikask
dc.date.accessioned2019-04-03T21:49:52Z
dc.date.available2019-04-03T21:49:52Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationZEMANOVIČOVÁ, M. Řízení informačních toků využíváním systému Business Intelligence ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other76736cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39520
dc.description.abstractTáto diplomová práca navrhuje možnosti využívania nástrojov Business Intelligence vo vybranej firme. Na základe analýz zvažuje náklady pre zavedenie, hodnotí ekonomický prínos a návrh vhodného riešenia, ktoré bude východiskom z momentálne neuspokojivého stavu súčasného riešenia vo vybranej firme.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis proposes usage of Business Intelligence tools in the chosen company. It considers the costs for installing, assesses the economic benefits and based on the analysis, it proposes appropriate solutions to the currently unsatisfactory situation in the company.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBusiness Intelligencesk
dc.subjectInformačný systémsk
dc.subjectKľúčové faktory úspechusk
dc.subjectRozhranie pre programovanie aplikáciísk
dc.subjectRedakčný systémsk
dc.subjectBusiness Intelligenceen
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectKey performance indicatorsen
dc.subjectApplication programming interfaceen
dc.subjectContent management systemen
dc.titleŘízení informačních toků využíváním systému Business Intelligence ve vybrané firměsk
dc.title.alternativeManagement of Information Flows Use of Business Intelligence in the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-12cs
dcterms.modified2015-06-17-08:32:01cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76736en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:15:20en
sync.item.modts2020.03.31 20:26:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDamián, Melosk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - odpovězeno. Otázky oponenta práce - odpovězeno. Ing. Doubravský Jaký systém je ve společnosti využíván? Odpovězeno doc. Půža Lze navržený model využít i ve větších firmách? Jaký je využití omezeno? Odpovězeno Ing. Smolíková Jak byla stanovena doba trvání jednotlivých aktivit? Odpovězeno Jaké je největší riziko implementace? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record