Show simple item record

Analysis of Stirling cycle

dc.contributor.advisorKaplan, Zdeněkcs
dc.contributor.authorHazda, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:09Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:09Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHAZDA, J. Analýza Stirlingova oběhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other84039cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39624
dc.description.abstractTato práce se zabývá termodynamickým oběhem Strilingova motoru. Je zde uplatněna analýza ideálního cyklu, Schmidtova analýza a metoda druhého řádu se ztrátovou korekcí v rámci softwaru PROSA 2.4. Získané výsledky jsou porovnány s experimentálně získanými daty dvou modelů motorů.cs
dc.description.abstractThis paper deals with the thermodynamic cycle of Striling engine. Analysis of the ideal cycle, Schmidt analysis and second-order method with loss correction by PROSA 2.4 software is applied. The results are compared with experimental data of two model engines.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStirlingův cykluscs
dc.subjectSchmidtova analýzacs
dc.subjectMetoda druhého řáducs
dc.subjectPROSAcs
dc.subjectStirling-cycleen
dc.subjectSchmidt analysisen
dc.subjectSecond-order methoden
dc.subjectPROSAen
dc.titleAnalýza Stirlingova oběhucs
dc.title.alternativeAnalysis of Stirling cycleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-22-10:50:11cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84039en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:21:37en
sync.item.modts2021.11.12 20:21:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKloss, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi se svým obsahem diplomové práce a zodpověděl dotazy oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record