Show simple item record

Influence of the burn method on varnish quality

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorSvačina, Romancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:27:29Z
dc.date.available2018-10-21T20:27:29Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSVAČINA, R. Vliv způsobu vypalování na kvalitu laku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other84021cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39639
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vlivem způsobu vytvrzování na kvalitu laku práškového lakování. Práce obsahuje literární studii zaměřenou na problematiku práškového lakování. V experimentální části práce bude provedeno vytvrzení dvou odlišných materiálů ve třech technicky odlišných vypalovacích pecích a porovnání vlivu vypálení.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the influence of the curing process on varnish quality of paint powder coating. The thesis includes a literary study focused on the issue of powder coating. In the experimental part of the work will be done curing of two different materials in three technically different kilns and compare the effect of firing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPředúpravacs
dc.subjectpráškové lakovánícs
dc.subjectpráškové nátěrové hmotycs
dc.subjectvzorekcs
dc.subjectvytvrzovánícs
dc.subjectSurface pre-treatmenten
dc.subjectpowder coatingen
dc.subjectpowder coatingsen
dc.subjectsampleen
dc.subjectcuring processen
dc.titleVliv způsobu vypalování na kvalitu lakucs
dc.title.alternativeInfluence of the burn method on varnish qualityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-24cs
dcterms.modified2015-06-26-12:11:47cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84021en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:13:28en
sync.item.modts2021.11.10 12:41:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBlažek, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (člen) doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jak ovlivňuje hmotnost materiálu rychlost ohřevu? Existují návody pro nastavení pece s ohledem na vlastnosti obrobku? Jak se měřila tloušťka nanesené vrstvy? Jak dlouho trvá nanesení vrstvy? Jaká je velikost zrn v prášku? Jakou z testovaných pecí byste doporučil na základě Vašich měření. Jaké jsou všechny náklady na provoz pece? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record