Show simple item record

Machining of rotating parts of hardened steel focusing on the surface condition

dc.contributor.advisorChladil, Josefcs
dc.contributor.authorBukovský, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:10Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:10Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBUKOVSKÝ, P. Obrábění rotačních součástí z kalených ocelí se zaměřením na stav povrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other84149cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39654
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá obráběním rotačních součástí vyráběných z kalených ocelí. V úvodní kapitole je popsána problematika soustružení a broušení. Následující kapitola pojednává o tepelném zpracování a obráběných materiálech. Dále jsou uvedeny používané řezné materiály. Kritéria pro vyhodnocování kvality povrchu. A výběr řezných materiálů pro obrábění kalených ocelí od vybraných výrobců. V závěrečné kapitole je provedeno porovnání popsaných technologií.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with machining of rotating parts made from hardened steel. The introductory chapter describes the problems of turning and grinding. The next chapter deals with heat treatment and machined materials. The next lists the used cutting materials. Criteria for evaluating the quality of the surface. A selection of cutting materials for the machining of hardened steels from selected manufacturers. The final chapter is a comparison of the described technologies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkalená ocelcs
dc.subjectstav povrchucs
dc.subjectřezné materiálycs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjecthardened steelen
dc.subjectsurface conditionen
dc.subjectcutting materialsen
dc.subjectmachiningen
dc.titleObrábění rotačních součástí z kalených ocelí se zaměřením na stav povrchucs
dc.title.alternativeMachining of rotating parts of hardened steel focusing on the surface conditionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2015-06-24-14:36:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84149en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:57:25en
sync.item.modts2020.04.01 01:12:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Jak definujete pojem „integrita povrchu? 2) Jak ovlivňují finální operace soustružení a broušení stav povrchového napětí při obrábění kalených ocelí? 3) Jak lze zjistit přítomnost povrchového napětí? 4) Jaké jsou závěry DP? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record