Show simple item record

Role of Czech NPP within grid power regulation

dc.contributor.advisorKatovský, Karelcs
dc.contributor.authorKostečka, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:24:39Z
dc.date.available2019-05-17T14:24:39Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOSTEČKA, J. Zapojení českých jaderných elektráren do systému regulace činného výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85016cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39695
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zapojení českých jaderných elektráren do české energetické sítě, ale především do evropské sítě a jejich přizpůsobení. Vliv rozšíření obnovitelných zdrojů elektrické energie vytváří nesymetrii v síti a vznikají místa s přebytkem elektrické energie a místa s nedostatkem elektrické energie. Toky elektrických energii mohou ovlivnit zabezpečení a celkovou bezpečnost distribučního vedení. Přílišné přetěžování může způsobit až jejich zhroucení. Proto tato práce je zaměřena řešením a zamezení tohoto problému a minimalizování těchto možných škod. Vliv energetické revoluce má však na tyto přetoky energie v síti obrovský podíl. Neregulovatelný větrný a solární zdroj elektrického proudu může oblastně vytvořit oblast přepětí a tok této energie putuje do míst s nedostatkem elektrického výkonu. Regulace má velký vliv na palivo. Tato odpadlá výroba by mohla prodloužit palivový cyklus, nebo rozšířit kampaň na víc let, minimálně o rok. Výpočty lze ukázat množství paliva, které lze ještě použít a tím ekonomicky zvýšit výnos a zvýhodnění podmínek pro prodloužení životnosti reaktorových bloků.cs
dc.description.abstractThe aim of the Bachelor’s thesis is the involvement of Czech nuclear power plants in the Czech energy networks, but also in the European Network and their adaptation. Effect of expansion of renewable electrical energy produces the asymmetry in the network and places formed with an excess of electrical energy and places with lack of electrical energy. Flows of electric energy can affect the security and safety of distribution lines. Excessive overloading can cause them to collapse. Therefore, this work is focused on solutions and avoids this problem and minimizes this potential damage. However, the impact of energy revolution has a giant proportion about these overflows network energy. Uncontrollable wind and solar power source may create regionally region surge and flow of this energy goes to areas with shortages of electrical power. The regulation has an impact on fuel. This renegade production could extend fuel cycle, or expand the campaign to more years at least a year. The calculations can show the amount of fuel that can still be used, and thereby increase the yield and economic benefit conditions for extending the life of the reactor units.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJaderné elektrárnycs
dc.subjectRegulace výkonu jaderné elektrárnycs
dc.subjectElektrizační soustavacs
dc.subjectENTSO-Ecs
dc.subjectPodpůrné službycs
dc.subjectNuclear power planten
dc.subjectPower regulation nuclear power planten
dc.subjectElectricity griden
dc.subjectENTSO-Een
dc.subjectAncillary servicesen
dc.titleZapojení českých jaderných elektráren do systému regulace činného výkonucs
dc.title.alternativeRole of Czech NPP within grid power regulationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-11cs
dcterms.modified2015-06-17-07:51:55cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid85016en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:18:04en
sync.item.modts2020.04.01 00:41:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMartinec, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma „Zapojení českých jaderných elektráren do systému regulace činného výkonu“. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce. Doplňující otázku na téma provoz jaderné elektrárny v ostrovním provozu položil doc. Baxant. Na tuto otázku student odpověděl jen z části. Další doplňující otázku, zdůvodněte průběhy regulace výkonu uvedené v prezentaci, položil doc. Baxant, student otázku zodpověděl samostatně. Další otázku na metodiku výpočtu výkonu jaderné elektrárny položil Ing. Ptáček, student otázku zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record