Show simple item record

Application of neural networks for classification of T-wave alternations

dc.contributor.advisorHrubeš, Jancs
dc.contributor.authorProcházka, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:45Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:45Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKA, T. Využití neuronových sítí pro klasifikaci alternací vlny T [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other12388cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3970
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou pravidelných změn vlny T v EKG signálu nazývaných TWA. Přítomnost těchto alternací může znamenat zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. K analýze TWA je zde využito algoritmů trénování neuronových sítí, konkrétně pak samoorganizujících se map. Výstupem této práce je program, který v testovaném EKG signálu nejprve detekuje QRS komplexy a získané referenční body následně využije k detekci T-vln. Vektor specifických bodů reprezentujících nalezené T-vlny je potom analyzován pomocí neuronové sítě. Výsledkem je rozhodnutí o míře přítomnosti TWA v analyzovaném signálu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with analysis of T-wave Alternans (TWA), periodical changes of T wave in ECG signal. Presence of these alternans may predict higher risk of sudden cardiac death. From the several possible ways of TWA classification, the training algorithms of self organizing maps are used in this thesis. Result of the thesis is a program, which in the first step detects QRS complexes in the signal. Then, in the next step, gained reference points are used for T-waves detection. Detected waves are represented by a vector of significant points, which is used as an input for artificial neural network. Final output of the program is a decision about presence of TWA in the signal and its rate.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNáhlá srdeční smrtcs
dc.subjectNSScs
dc.subjectalternace T-vlnycs
dc.subjectTWAcs
dc.subjectelektrokardiogramcs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectdetektor QRS komplexucs
dc.subjectneuronové sítěcs
dc.subjectNScs
dc.subjectsamoorganizující se mapycs
dc.subjectSOMcs
dc.subjectsítě typu Kohonen.cs
dc.subjectSudden Cardiac Deathen
dc.subjectSCDen
dc.subjectT-wave Alternansen
dc.subjectTWAen
dc.subjectElectrocardiogramen
dc.subjectECGen
dc.subjectQRS Detectionen
dc.subjectNeural Networksen
dc.subjectNNen
dc.subjectSelf Organizing Mapsen
dc.subjectSOMen
dc.subjectKohonen Network.en
dc.titleVyužití neuronových sítí pro klasifikaci alternací vlny Tcs
dc.title.alternativeApplication of neural networks for classification of T-wave alternationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:02cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12388en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:41:33en
sync.item.modts2020.03.31 18:54:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHarabiš, Vratislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Vlastimil Václavík (člen) Ing. Robert Vích, DrSc. (člen) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc. (člen)cs
but.defenceReferát diplomanta: Diplomant referoval o své diplomové práci cca.10min. Prezentaci měl připravenou přehledně a jeho přednes byl velmi zajímavý. Čtení posudků: Vedoucí diplomové práce navrhuje ve svém posudku známku A/95b. Oponent navrhuje A/95b. Oponent práce má 1 otázku (Jsou metody zvýšení TF kardiostimulací a fyzickou zátěží z pohledu výskytu TWA rovnocenné?). Rozprava: Student na otázku oponenta odpověděl s přehledem. Otázka doc. Kozumplík, "Jak jste vyhlazoval signál před vlastní detekcí?" : Student odpověděl s porozumněním. Otázka Ing. Schwarz, "V práci se objevují hodnoty nad 100%, můžete to vysvětlit?" : Student odpověděl s porozumněním.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record