Show simple item record

Control unit of the hoisting ramp

dc.contributor.advisorČíž, Radimcs
dc.contributor.authorŠpát, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:47:03Z
dc.date.available2018-10-21T17:47:03Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠPÁT, P. Ovládání elektromotoru zdvižné rampy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85273cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39716
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem ovládání stejnosměrného elektromotoru pro zdvižnou rampu, který je napájen 12voltovou autobaterií. Je zde popsán výběr řídícího prvku, kde je porovnána vhodnost využití mikrokontroléru a integrovaných logických obvodů pro toto zapojení. Dále práce popisuje výběr senzorů pro snímání polohy rampy, kde jsou porovnávány mechanické spínače, optické snímače a Hallovy sondy. Další část práce se zabývá praktickým návrhem ovládání. Jsou v ní popsány jednotlivé bloky zařízení a jejich funkce. Výsledkem práce je funkční prototyp. V příloze jsou přiloženy schémata, návrhy DPS a plány rozmístění součástek celého zařízení.cs
dc.description.abstractThis work deals with the design of DC motor control for a hoisting platform which is supplied by the 12 V battery. The selection of control element is described here where suitability of a microcontroler usage and integrated logical circuits for this connection are compared for suitability. It also describes selection of sensors for sensing position of the hoisting platform where the mechanical switches, optical sensors and Hall probe are compared. This work also deals with the practical design of control. Each block of equipment and its function is described in this work. The functional prototype is the result of this work. The schematics, DPS proposal and plans of parts placement of the whole equipment are in the enclosure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOvládání DC motorucs
dc.subjectLogický integrovaný obvodcs
dc.subjectHallova sondacs
dc.subjectZpoždění po zapnutícs
dc.subjectDC motor controlen
dc.subjectLogicICsen
dc.subjectHallprobeen
dc.subjectPower-on delayen
dc.titleOvládání elektromotoru zdvižné rampycs
dc.title.alternativeControl unit of the hoisting rampen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-19-07:05:29cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid85273en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:11:29en
sync.item.modts2020.03.31 08:40:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠilhavý, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceProč se doporučuje zapojit k relé, jež je spínáno tranzistorem, paralelně dioda? Jaké byly náklady na realizaci? Srovnejte je s realizací s využitím mikrokontroléru namísto logických obvodů a časovače. Rušení vzniká na obvodě nebo na kontaktech?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record