Show simple item record

Production of interior car handle prototype on 3D FDM printer

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorKaššák, Marekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:22:33Z
dc.date.available2019-05-17T12:22:33Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKAŠŠÁK, M. Výroba prototypu držadla v interiéru vozidla na 3D FDM tiskárně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80286cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39802
dc.description.abstractTáto bakalárska práce sa venuje problematike výroby prototypu držadla v interiéri vozidla metódou Fused Deposition Modeling. Prvá časť práce sa venuje stručnému prehľadu výroby prototypu pomocou technológie Rapid prototyping 3D tlačenia, pomocou metódy FDM a materiálom používaných metódou FDM. Druhá časť práce sa venuje návrhu 3D modelu v programe Autodesk Inventor 2014, samotnou výrobou prototypu, zhodnotením technologičnosti konštrukcie a technicko-ekonomickému zhodnoteniu nákladov.cs
dc.description.abstractThis bachelor this processes the issue of manufacturing of a prototype of handle for the car interior using method fused deposition modeling method. First part of this is dedicated to a brief overwiev of prototype manufacturing using rapid prototyping technology , with FDM 3D printing and materials used by FDM method. Second part is dedicated to design of 3D model using AutoDesk Inventor 2014 software, prototype manufacturing itself, evaluating of construction technologicality and technological-economic evaluation of manufacturing costs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRapid prototypingcs
dc.subjectFused Deposition Modelingcs
dc.subjectdržadlo v interiéri vozidlacs
dc.subjectFDMcs
dc.subject3D tlačcs
dc.subjectABScs
dc.subjectRapid prototypingen
dc.subjectFused Deposition Modelingen
dc.subjectinterior car handleen
dc.subjectFDMen
dc.subject3D printingen
dc.subjectABSen
dc.titleVýroba prototypu držadla v interiéru vozidla na 3D FDM tiskárněcs
dc.title.alternativeProduction of interior car handle prototype on 3D FDM printeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-15-15:08:26cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid80286en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:57:36en
sync.item.modts2020.04.01 04:17:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jaromírcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Důvod volby materiálu Pevnostní vlastnosti navrhnuté součásti V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Bližší rozbor ekonomického zhodnocení Technologie vakuového lití Postprocesing po 3D tisku Metoda kontroly součásti Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record