Show simple item record

Specified Construction Activities

dc.contributor.advisorŠestáková, Romanacs
dc.contributor.authorŠubrtová, Kláracs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:05:42Z
dc.date.available2018-10-21T16:05:42Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠUBRTOVÁ, K. Vybrané činnosti ve výstavbě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other70790cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39827
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá specifikací Vybraných činností ve výstavbě, kde jsou vysvětleny pojmy, které souvisí s touto základní právní úpravou. Jsou zde uvedeny povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob v průběhu procesu výstavby. Součástí je také popsání kvalifikačních předpokladů, které jsou potřebné pro různé činnosti ve stavebnictví. Práce zahrnuje i praktické příklady pro lepší pochopení problematiky.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the specification of specified construction activities, explaining the concepts related to this basic legislation. Here are given duties and responsibilities of authorized persons during the construction process. The description of qualifications that are needed for various activities in the construction industry is also included. This paper describes practical examples for a better understanding of this issue.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektová činnost ve výstavběcs
dc.subjectvybrané činnosti ve výstavběcs
dc.subjectúzemně plánovací dokumentacecs
dc.subjectdokumentace pro vydání územního rozhodnutícs
dc.subjectautorizovaný inženýrcs
dc.subjectautorizovaný architektcs
dc.subjectautorizace.cs
dc.subjectDesigning in constructionen
dc.subjectselected activities in constructionen
dc.subjectplanning documentationen
dc.subjectdocumentation for zoning decisionsen
dc.subjectauthorized engineeren
dc.subjectauthorized architecten
dc.subjectauthorization.en
dc.titleVybrané činnosti ve výstavběcs
dc.title.alternativeSpecified Construction Activitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-26cs
dcterms.modified2015-06-29-07:45:45cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70790en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:43:38en
sync.item.modts2020.03.30 13:07:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSuperatová, Alenacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record