Show simple item record

Modifying profile design of the door leaf for rail vehicle

dc.contributor.advisorMajer, Zdeněkcs
dc.contributor.authorLysák, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:13Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:13Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationLYSÁK, J. Změna konstrukce profilu dveřního křídla pro kolejové vozidlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80323cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39829
dc.description.abstractDiplomová práce se zaobírá vytvořením výpočtového modelu specifického dveřního křídla kolejového vozidla, který vyvinula a vyrábí společnost IFE-CR, a.s. Výpočet metodou konečných prvků je proveden s ohledem na normované zátěžné stavy, které mohou za provozu nastat. Získaná deformačně napěťová odezva, by měla být hlavním faktorem pro porovnání výsledků s experimentem na reálných dveřích. Na základě znalostí získaných z původního modelu, je posouzena věrohodnost mechanického chování i nově navrženého modelu dveřního křídla se sníženou výškou profilu z původních 42 mm na 25,4 mm. Z výsledků MKP analýzy je posouzeno, zda je takto upravený profil možné aplikovat do reálného provozu. Na závěr je vyčíslena úspora materiálu, a tedy i finančních nákladů, dosažená snížením výšky profilu.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with creation computional model of specific door leaf which was researched and now is provided by company named IFE-CR, a.s. Finite element method analysis is performed within the standards for load conditions during the operation. Stress-strain response should be the main factor to comparing results with experiment on real door. Based on acquired knowledge from the original model we can evaluate credibility of mechanical behavior of newly designed model which has lower profil tapered from the original 42 mm to 25,4 mm. From the results of FEM analysis of the modified profile is evaluated applicability to the real operational state. At the end is quantified material and financial savings achieved by reducing the height of profile.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkolejové vozidlocs
dc.subjectdveřní křídlocs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectdeformačně napěťová analýzacs
dc.subjectzměna konstrukcecs
dc.subjectrail vehicleen
dc.subjectdoor leafen
dc.subjectFEMen
dc.subjectstress - strain analysisen
dc.subjectdesign changeen
dc.titleZměna konstrukce profilu dveřního křídla pro kolejové vozidlocs
dc.title.alternativeModifying profile design of the door leaf for rail vehicleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2015-06-22-09:56:32cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid80323en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:07:05en
sync.item.modts2020.03.31 06:26:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHruzíková, Miroslavacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) Ing. Prášil Jiří (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record