Show simple item record

Design of Door Frame Curvature

dc.contributor.advisorLošák, Petrcs
dc.contributor.authorMerkl, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:13Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:13Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMERKL, M. Návrh zakřivení rámu dveřního křídla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80341cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39839
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem zakřivení rámu dveřního křídla určeného pro kolejové vozidlo. Na zakřivený rám se lepí rovné sklo, vlivem elastické deformace po nalepení skla dochází k ohnutí rámu na opačnou stranu. Samotný rám je tedy potřeba předehnout tak, aby vzniklá rezerva pokryla zpětný ohyb skla. Pomocí metody konečných prvků byla provedena analýza současně vyráběných dveří s konstantním poloměrem a ověřena vhodnost zvoleného přístupu k řešenému problému. Návrh zakřivení je poté proveden pro dveře s kombinovaným poloměrem zakřivení (rozdílným v dolní a horní části dveří). Cílem této práce bylo navrhnutí zakřivení dveřního rámu tak, aby po nalepení skla mělo dveřní křídlo požadovaný tvar.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of door frame curvature, meant for rail vehicle. Flat glass is adhesively bonded onto the curved door frame and due to the elastic deformation the door frame bends backwards. Hence the door frame must be bend with reserve so that the elastic deformation is covered. Finite element analysis of currently manufactured door with constant curvatere has been carried out, with this analysis it has been checked that the chosen problem approach is suitable. Design of door frame curvature is then made for door frame with combined curvature (different for lower and upper part of door frame). The aim of this thesis was to design the curvature so that after glass is bonded onto it, the door frame will have the right dimensions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlepený spojcs
dc.subjectkolejové vozidlocs
dc.subjectdveřní rámcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectadhesive jointen
dc.subjectrail vehicleen
dc.subjectdoor frameen
dc.subjectFEMen
dc.subjectanalysisen
dc.titleNávrh zakřivení rámu dveřního křídlacs
dc.title.alternativeDesign of Door Frame Curvatureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2015-06-22-09:56:32cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid80341en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:21:42en
sync.item.modts2020.03.30 22:12:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMálek, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) Ing. Prášil Jiří (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record