Show simple item record

Computational analysis of residual stresses in autofrettaged high pressure rails

dc.contributor.advisorVrbka, Jancs
dc.contributor.authorBlaha, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:14Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:14Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBLAHA, J. Výpočtová analýza zbytkových napětí u autofretovaných vysokotlakých zásobníků paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other80200cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39862
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na numerickou simulaci autofretáže vysokotlakého zásobníku paliva – railu v systému Common Rail. Nejprve je popsán Chabocheho model, který je později použit pro simulaci autofretáže. Jsou popsány různé přístupy, které můžou být použity pro získání vhodného materiálového modelu. Poté je sledován vliv těchto různých přístupů na napjatost railu během procesu autofretáže. Vhodnost Chabocheho modelu pro simulace autofretáže a opakované autofretáže je posouzena srovnáním s komplexnějším Jiangovým modelem. Nakonec je sledován vliv autofretážního tlaku na různé vlastnosti, především na zbytková napětí.cs
dc.description.abstractThe master‘s thesis is aimed on numerical simulation of autofrettage of high pressure fuel vessel – rail in Common Rail system. First there is described Chaboche model, which is later used for simulation of autofrettage. There are described different approaches which can be used to obtain sufficient material model. Then there is observed influence of these different approaches on stress state of rail within the process of autofrettage. Suitability of Chaboche model for autofrettage and re-autofrettage simulations is assessed by comparing with more complex Jiang model. In the end there is a study of influence of autofrettage pressure on different properties, especially on residual stresses.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectautofretážcs
dc.subjectplasticitacs
dc.subjectChabocheho model plasticitycs
dc.subjectrailcs
dc.subjecttlustostěnná válcová nádobacs
dc.subjectfitovánícs
dc.subjectautofrettageen
dc.subjectplasticityen
dc.subjectChaboche model of plasticityen
dc.subjectrailen
dc.subjectthick-walled vesselen
dc.subjectfittingen
dc.titleVýpočtová analýza zbytkových napětí u autofretovaných vysokotlakých zásobníků palivacs
dc.title.alternativeComputational analysis of residual stresses in autofrettaged high pressure railsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2015-06-22-09:56:32cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid80200en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:40:25en
sync.item.modts2020.03.30 15:42:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePetruška, Jindřichcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) Ing. Prášil Jiří (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record