Show simple item record

Implementation of the Standard IEEE 802.11ah for Transmitting M2M Data

dc.contributor.advisorMašek, Pavelcs
dc.contributor.authorMasár, Marekcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:42:40Z
dc.date.available2019-04-04T03:42:40Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMASÁR, M. Implementace standardu IEEE 802.11ah pro přenos M2M dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85351cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39973
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá implementáciou štandardu IEEE 802.11ah do sieťového simulátora NS-3 (Network Simulator). V úvodnej časti diplomovej práce je opísaná M2M komunikácia, na ktorú by bol štandard IEEE 802.11ah vhodný. M2M komunikácia sa postupne viacej využíva v spoločnosti, preto je snaha o vytvorenie nového štandardu na tento typ komunikácie. V práci je uvedená charakteristika tohto štandardu na základe dosiaľ dostupných špecifikácií, ktoré vydáva skupina TGah (Task Group ah). V tejto práci sú vykonané zmeny v NS-3 na podporu tohto štandardu. Následne je vytvorený scenár so základnou topológiou v NS-3 s využitím štandardu IEEE 802.11ah, kde sa testuje funkčnosť štandardu. Výsledkom práce je opis vykonaných zmien a analýza výstupných súborov vytvorených v rámci simulácie.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the implementation of standard IEEE 802.11ah into network simulator NS-3. The first part of the diploma thesis describes M2M communication for which the standard IEEE 802.11ah would be suitable. M2M communication is being more and more used in the society, that is why there is an effort to develop a new standard for this type of communication. The thesis contains a description of this standard based on technical specifications brought out by the Task Group ah (TGah). Some changes have been made in NS-3 for the purpose of this thesis in order to support this standard. In the next part there is a created scenario with basic topology in NS-3 with usage of standard IEEE 802.11ah, in which the functionality of the standard is tested. The result of this diploma thesis is a description of the changes which have been made and analysis of the output files from the simulation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNS-3cs
dc.subjectIEEE 802.11ahcs
dc.subjectfyzická vrstva (PHY)cs
dc.subjectlinková vrstva (MAC)cs
dc.subjectM2M komunikáciacs
dc.subjectNS-3en
dc.subjectIEEE 802.11ahen
dc.subjectphysical layer (PHY)en
dc.subjectlink layer (MAC)en
dc.subjectM2M communicationen
dc.titleImplementace standardu IEEE 802.11ah pro přenos M2M datcs
dc.title.alternativeImplementation of the Standard IEEE 802.11ah for Transmitting M2M Dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-11cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:12cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85351en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:49:59en
sync.item.modts2020.03.30 21:23:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeFujdiak, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Pirohovič (člen) Ing. Radim Šifta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Otázka č. 1 - Proč je nutné, aby AP šetřilo energii? Kde (v jakých místech) se takových AP využívá? Otázka č. 2 - Jaké výhody má NS-3 oproti ostatním zmiňovaným simulátorům? Proč si myslíte, že je pro tuto problematiku lepší (či je vůbec) vybrat NS-3 než například OMNET++ či OPNET Modeler? Doplňující otázky. Vývoj standardu IEEE802.11ah.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record