Show simple item record

Application possibilities of LNVGA programmable amplifier

dc.contributor.advisorJeřábek, Jancs
dc.contributor.authorSobotka, Josefcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:42:52Z
dc.date.available2018-10-21T20:42:52Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSOBOTKA, J. Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85365cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40002
dc.description.abstractTato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem kvalitativních vlastností a parametrů některých moderních aktivních prvků, dále rozebírá teorii grafů signálových toků na úrovni použitelné pro následující metody návrhu kmitočtových filtrů. V práci je rovněž obecně rozebrána problematika obvodového simulátoru PSpice s teorií modelování napěťového a proudového zesilovače na 6-ti základních úrovních. Praktická část práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje návrhu čtyř úrovní simulačních modelů dílčích částí prvku LNVGA. Druhá praktická část práce obsahuje podrobné teoretické návrhy tří obvodových struktur realizujících kmitočtové filtry 2. řádu (na bázi základní OTA-C struktury) metodou grafů signálových toků s možností konfigurace jejich Q a fm na základě parametrů aktivních prvků v obvodové struktuře a jejich následné ověření připravenými úrovněmi modelu prvku LNVGA.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the theoretical description of the qualitative characteristics and parameters of some modern active elements, also discusses the theory of signal flow graphs at the level applicable for the following frequency filter design methods. The thesis is also generally discussed the issue with the circuit simulator PSpice modeling theory and voltage amplifiers on the basic 6-levels. The practical part of the work is divided into two parts. The first practical part is dedicated to design four levels of simulation model of components LNVGA element. The second practical part contains detailed theoretical proposals for three circuit structures implementing the frequency filters 2nd order (based on the basic structure of the OTA-C) using signal flow graphs with configuration options of Q and fm based on the parameters of active elements in the peripheral structure and their verification with prepared LNVGA model layers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOTAcs
dc.subjectTIAcs
dc.subjectBOTAcs
dc.subjectBTIAcs
dc.subjectMOTAcs
dc.subjectCFcs
dc.subjectMO-CFcs
dc.subjectFD-CFcs
dc.subjectDACAcs
dc.subjectUCCcs
dc.subjectLNVGAcs
dc.subjectLNAcs
dc.subjectVGAcs
dc.subjectFGAcs
dc.subjectOZcs
dc.subjectFVAcs
dc.subjectCFAcs
dc.subjectFD-VFAcs
dc.subjectPSpicecs
dc.subjectSNAPcs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectkmitočtovécs
dc.subjectfiltrycs
dc.subjectgrafycs
dc.subjectsignálovýchcs
dc.subjecttokůcs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectproudovýcs
dc.subjectnapěťovýcs
dc.subjectzesilovačcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectmódcs
dc.subjectOTAen
dc.subjectTIAen
dc.subjectBOTAen
dc.subjectBTIAen
dc.subjectMOTAen
dc.subjectCFen
dc.subjectMO-CFen
dc.subjectFD-CFen
dc.subjectDACAen
dc.subjectUCCen
dc.subjectLNVGAen
dc.subjectLNAen
dc.subjectVGAen
dc.subjectFGAen
dc.subjectOAen
dc.subjectFVAen
dc.subjectCFAen
dc.subjectFD-VFAen
dc.subjectPSpiceen
dc.subjectSNAPen
dc.subjectdesignen
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectfiltersen
dc.subjectgraphen
dc.subjectsignalen
dc.subjectflowen
dc.subjectmodelingen
dc.subjectcurrenten
dc.subjectvoltageen
dc.subjectamplifieren
dc.subjectsimulationen
dc.subjectmodeen
dc.titleAplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGAcs
dc.title.alternativeApplication possibilities of LNVGA programmable amplifieren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-11cs
dcterms.modified2015-06-15-08:26:39cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid85365en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 07:45:00en
sync.item.modts2019.05.18 07:23:20en
dc.contributor.refereeHanák, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record